Προσθέστε το radio widget με το καθημερινό πρόγραμμα όλων των σταθμών της Αθήνας.