ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Valentine 2023

BLACK FRIDAY ATHENS [YOUNGS]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
50 σποτ/ημέρα μέχρι και την Black Friday 26/11 στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο νεανικό κοινό.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 250 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Κυριακή 28/11/21
Εύρος πλάνου: 7 μέρες
Average spots per day: 36 spots/day

BLACK FRIDAY ATHENS [WOMEN]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
50 σποτ/ημέρα μέχρι και την Black Friday 26/11 στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο γυναικείο κοινό όλων των ηλικιών.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 250 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 13/12/21
Έως: Κυριακή 26/12/21
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 18 spots/day

BLACK FRIDAY ATHENS [MEN]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
46 σποτ/ημέρα μέχρι και την Black Friday 26/11 στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο ανδρικό κοινό όλων των ηλικιών.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 230 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 46 spots/day

BLACK FRIDAY NEWS & SPORTS
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 160 spots
Πλήθος σταθμών: 7
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 32 spots/day

BLACK FR. ATHENS DYNAMIC AUDIENCE
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 235 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 47 spots/day

BLACK FRIDAY ATHENS XL
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 610 spots
Πλήθος σταθμών: 21
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 122 spots/day

BLACK FRIDAY THESSALONIKI WOMEN
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 150 spots
Πλήθος σταθμών: 5
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 30 spots/day

BLACK FRIDAY THESSALONIKI LARGE
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 360 spots
Πλήθος σταθμών: 12
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 72 spots/day

BLACK FRIDAY GREECE - BIG CITIES
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 1260 spots
Πλήθος σταθμών: 42
Από: Δευτέρα 22/11/21
Έως: Παρασκευή 26/11/21
Εύρος πλάνου: 5 μέρες
Average spots per day: 252 spots/day