ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Valentine 2023

Χειμερινές εκπτώσεις Ιανουαρίου Γυναικείο κοινό
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 25 sec
Πλήθος σποτ: 630 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 09/01/23
Έως: Κυριακή 29/01/23
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 30 spots/day

Χειμερινές εκπτώσεις Ιανουαρίου Ανδρικό κοινό
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 25 sec
Πλήθος σποτ: 630 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 09/01/23
Έως: Κυριακή 29/01/23
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 30 spots/day

Χειμερινές εκπτώσεις Ιανουαρίου νέοι
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 25 sec
Πλήθος σποτ: 630 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 09/01/23
Έως: Κυριακή 29/01/23
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 30 spots/day

Χειμερινές εκπτώσεις Ιανουαρίου Athens mix 1
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 25 sec
Πλήθος σποτ: 1323 spots
Πλήθος σταθμών: 21
Από: Δευτέρα 09/01/23
Έως: Κυριακή 29/01/23
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 63 spots/day

Χειμερινές εκπτώσεις Ιανουαρίου Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 25 sec
Πλήθος σποτ: 630 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 09/01/23
Έως: Κυριακή 29/01/23
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 30 spots/day

Χειμερινές εκπτώσεις Ιανουαρίου μεγάλες πόλεις
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 25 sec
Πλήθος σποτ: 3612 spots
Πλήθος σταθμών: 43
Από: Δευτέρα 09/01/23
Έως: Κυριακή 29/01/23
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 172 spots/day