ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Χειμερινές εκπτώσεις 2022
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - ATHENS [TOP TEN YOUNGS]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
10 - 28 Ιανουαρίου - Χειμερινές εκπτώσεις! Ενημερώστε για τις χειμερινές σας εκτπώσεις στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο νεανικό κοινό.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 300 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 14 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - ATHENS [TOP TEN WOMEN]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
10 - 28 Ιανουαρίου - Χειμερινές εκπτώσεις! Ενημερώστε για τις χειμερινές σας εκτπώσεις στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο γυναικείο κοινό.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 300 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 14 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - ATHENS [TOP 10 MEN]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
10 - 28 Ιανουαρίου - Χειμερινές εκπτώσεις! Ενημερώστε για τις χειμερινές σας εκτπώσεις στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο ανδρικό κοινό όλων των ηλικιών.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 300 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 14 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - XMAS NEWS & SPORTS
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 210 spots
Πλήθος σταθμών: 7
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 10 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - ATHENS DYNAMIC AUDIENCE
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 300 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 14 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - ATHENS XL
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 945 spots
Πλήθος σταθμών: 21
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 45 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - THESSALONIKI
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 225 spots
Πλήθος σταθμών: 5
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 11 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - THESSALONIKI LARGE
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 684 spots
Πλήθος σταθμών: 12
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 33 spots/day

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022 - GREECE - BIG CITIES
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 2646 spots
Πλήθος σταθμών: 42
Από: Δευτέρα 10/01/22
Έως: Κυριακή 30/01/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 126 spots/day