ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Valentine 2023

Christmas 2022 1
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το ευέλικτο πλάνο της Αθήνας που περιλαμβάνει συνοπτικά ραδιοφωνικούς σταθμούς με διαφορετικά ακούσματα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 210 spots
Πλήθος σταθμών: 7
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 18/12/22
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 15 spots/day

Christmas 2022 2
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το μεσαίο πλάνο που περιλαμβάνει 12 σταθμούς ώστε να πιάνει την πλειοψηφία των ακροαματικών προφίλ στην πρωτεύουσα.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 360 spots
Πλήθος σταθμών: 12
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 18/12/22
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 26 spots/day

Christmas 2022 3
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το ευρύ πλάνο που περιλαμβάνει 17 σταθμούς και αναπτύσσεται σε 3 εβδομάδες ώστε όλοι οι ακροατές της Πρωτεύουσας να μάθουν για τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές σας και όχι μόνο!
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 1071 spots
Πλήθος σταθμών: 17
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 25/12/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 51 spots/day

Christmas 2022 Thessaloniki 1
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το ευέλικτο πλάνο της συμπρωτεύουσας! Περιλαμβάνει 8 από τους πιο γνωστούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης για μία σίγουρη επιρροή στην τοπική αγορά.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 336 spots
Πλήθος σταθμών: 8
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 18/12/22
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 24 spots/day

Christmas 2022 Thessaloniki 2
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το ευρύ πλάνο της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει 12 σταθμούς και αναπτύσσεται σε 3 εβδομάδες. Περιλαμβάνει την συντριπτική πλειοψηφία των ακροαματικών προφίλ της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 756 spots
Πλήθος σταθμών: 12
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 25/12/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 36 spots/day

Christmas 2022 Patra
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας έχει και αυτή το δικό της πλάνο ραδιοφωνικής διαφήμισης το οποίο περιλαμβάνει 12 σταθμούς και είναι ιδανικό για διαφήμιση στην και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας!
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 504 spots
Πλήθος σταθμών: 12
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 18/12/22
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 36 spots/day

Christmas 2022 Greece 1
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το πλάνο που περιλαμβάνει πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας πέρα των 3 μεγαλύτερων πόλεων και ενδείκνυται για στοχευμένη διαφήμιση Χριστουγεννιάτικων προσφορών στα επιμέρους αστικά κέντρα.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 728 spots
Πλήθος σταθμών: 13
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 18/12/22
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 52 spots/day

Christmas 2022 Greece 2
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
Το πλάνο που περιλαμβάνει 60 ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλη την επικράτεια! Ενδείκνυται για μαζική διαφήμιση χριστουγεννιάτικων προϊόντων και προσφορών σε ένα μεγάλο δίκτυο διανομής
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 2520 spots
Πλήθος σταθμών: 60
Από: Δευτέρα 05/12/22
Έως: Κυριακή 18/12/22
Εύρος πλάνου: 14 μέρες
Average spots per day: 180 spots/day