ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΑΣΧΑ 2022

ΠΑΣΧΑ - ATHENS [TOP TEN YOUNGS]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
ΠΑΣΧΑ 2022! 4 - 24 Απριλίου. Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας σε εκθέσεις, για εκπτώσεις, προσφορές και προϊοντα στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο νεανικό κοινό.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 450 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 21 spots/day

ΠΑΣΧΑ - ATHENS [TOP TEN WOMEN]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
ΠΑΣΧΑ 2022! 4 - 24 Απριλίου. Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας σε εκθέσεις, για εκπτώσεις, προσφορές και προϊοντα στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο γυναικείο κοινό.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 450 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 21 spots/day

ΠΑΣΧΑ - ATHENS [TOP 10 MEN]
Αναλυτικό πρόγραμμα
Χαρακτηριστικά:
ΠΑΣΧΑ 2022! 4 - 24 Απριλίου. Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας σε εκθέσεις, για εκπτώσεις, προσφορές και προϊοντα στους 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς με την υψηλότερη ακροαματικότητα στο ανδρικό κοινό όλων των ηλικιών.
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 450 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 21 spots/day

ΠΑΣΧΑ - NEWS & SPORTS
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 315 spots
Πλήθος σταθμών: 7
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 15 spots/day

ΠΑΣΧΑ - ATHENS DYNAMIC AUDIENCE
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 450 spots
Πλήθος σταθμών: 10
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 21 spots/day

ΠΑΣΧΑ - ATHENS XL
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 945 spots
Πλήθος σταθμών: 21
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 45 spots/day

ΠΑΣΧΑ - THESSALONIKI
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 315 spots
Πλήθος σταθμών: 5
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 15 spots/day

ΠΑΣΧΑ - THESSALONIKI LARGE
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 756 spots
Πλήθος σταθμών: 12
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 36 spots/day

ΠΑΣΧΑ - GREECE - BIG CITIES
Αναλυτικό πρόγραμμα
Διάρκεια σποτ: 20 sec
Πλήθος σποτ: 2646 spots
Πλήθος σταθμών: 42
Από: Δευτέρα 04/04/22
Έως: Κυριακή 24/04/22
Εύρος πλάνου: 21 μέρες
Average spots per day: 126 spots/day