Δευτέρα

Επιστήμη Μπινάζη
Κίμων Φραγκάκης
08:00
10:00
Γιώργος Μουχταρίδης
10:00
12:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
12:00
14:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
14:00
16:00
Γιώργος Νάστος
16:00
18:00
Λιάνα Μαστάθη
18:00
20:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
20:00
22:00
Late Night Tales
22:00
08:00

Τρίτη

Επιστήμη Μπινάζη
Κίμων Φραγκάκης
08:00
10:00
Γιώργος Μουχταρίδης
10:00
12:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
12:00
14:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
14:00
16:00
Γιώργος Νάστος
16:00
18:00
Λιάνα Μαστάθη
18:00
20:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
20:00
22:00
Late Night Tales
22:00
08:00

Τετάρτη

Επιστήμη Μπινάζη
Κίμων Φραγκάκης
08:00
10:00
Γιώργος Μουχταρίδης
10:00
12:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
12:00
14:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
14:00
16:00
Γιώργος Νάστος
16:00
18:00
Λιάνα Μαστάθη
18:00
20:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
20:00
22:00
Late Night Tales
22:00
08:00

Πέμπτη

Επιστήμη Μπινάζη
Κίμων Φραγκάκης
08:00
10:00
Γιώργος Μουχταρίδης
10:00
12:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
12:00
14:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
14:00
16:00
Γιώργος Νάστος
16:00
18:00
Λιάνα Μαστάθη
18:00
20:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
20:00
22:00
Late Night Tales
22:00
08:00

Παρασκευή

Επιστήμη Μπινάζη
Κίμων Φραγκάκης
08:00
10:00
Γιώργος Μουχταρίδης
10:00
12:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
12:00
14:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
14:00
16:00
Γιώργος Νάστος
16:00
18:00
Λιάνα Μαστάθη
18:00
20:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
20:00
22:00
Late Night Tales
22:00
08:00

Σάββατο

Νίκος Δημόπουλος
Flipside
00:00
02:00
music
02:00
08:00
DJ
Το soundtrack της πόλης
08:00
00:00

Κυριακή

Χρήστος Αντωνίου
Keep it Real
00:00
02:00
music
02:00
08:00
DJ
Το soundtrack της πόλης
08:00
00:00