Δευτέρα

DJ
Το soundtrack της πόλης
00:00
07:00
07:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
08:00
10:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
10:00
12:00
Σπύρος Μαργαρίτης
AthensVoice
12:00
14:00
Στέφανος Δάνδολος
14:00
16:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
16:00
18:00
Δημήτρης Αθανασιάδης
AthensVoice
18:00
20:00
Σωτήρης Ρουμελιώτης
AthensVoice
20:00
22:00
Night Moves
22:00
00:00

Τρίτη

DJ
Το soundtrack της πόλης
00:00
07:00
07:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
08:00
10:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
10:00
12:00
Σπύρος Μαργαρίτης
AthensVoice
12:00
14:00
Στέφανος Δάνδολος
14:00
16:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
16:00
18:00
Δημήτρης Αθανασιάδης
AthensVoice
18:00
20:00
Σωτήρης Ρουμελιώτης
AthensVoice
20:00
22:00
Night Moves
22:00
00:00

Τετάρτη

DJ
Το soundtrack της πόλης
00:00
07:00
07:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
08:00
10:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
10:00
12:00
Σπύρος Μαργαρίτης
AthensVoice
12:00
14:00
Στέφανος Δάνδολος
14:00
16:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
16:00
18:00
Δημήτρης Αθανασιάδης
AthensVoice
18:00
20:00
Σωτήρης Ρουμελιώτης
AthensVoice
20:00
22:00
Night Moves
22:00
00:00

Πέμπτη

DJ
Το soundtrack της πόλης
00:00
07:00
07:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
08:00
10:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
10:00
12:00
Σπύρος Μαργαρίτης
AthensVoice
12:00
14:00
Στέφανος Δάνδολος
14:00
16:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
16:00
18:00
Δημήτρης Αθανασιάδης
AthensVoice
18:00
20:00
Σωτήρης Ρουμελιώτης
AthensVoice
20:00
22:00
Night Moves
22:00
00:00

Παρασκευή

DJ
Το soundtrack της πόλης
00:00
07:00
07:00
Γιάννης Νένες
AthensVoice
08:00
10:00
Γιοβάννα Βλασσοπούλου
AthensVoice
10:00
12:00
Σπύρος Μαργαρίτης
AthensVoice
12:00
14:00
Στέφανος Δάνδολος
14:00
16:00
Ελένη Κολοκοτρώνη
AthensVoice
16:00
18:00
Δημήτρης Αθανασιάδης
AthensVoice
18:00
20:00
Σωτήρης Ρουμελιώτης
AthensVoice
20:00
22:00
Night Moves
22:00
00:00

Σάββατο

Νίκος Δημόπουλος
Flipside
00:00
02:00
DJ
Το soundtrack της πόλης
02:00
00:00

Κυριακή

Χρήστος Αντωνίου
Keep it Real
00:00
02:00
DJ
Το soundtrack της πόλης
02:00
00:00