Δευτέρα

Νίκος Καρτελιάς
Μαρία Μπούτσικα
Σοκ Morning Show
07:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
17:00
Γιώργος
Κώστας
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Τρίτη

Νίκος Καρτελιάς
Μαρία Μπούτσικα
Σοκ Morning Show
07:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
17:00
Γιώργος
Κώστας
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Τετάρτη

Νίκος Καρτελιάς
Μαρία Μπούτσικα
Σοκ Morning Show
07:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
17:00
Γιώργος
Κώστας
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Πέμπτη

Νίκος Καρτελιάς
Μαρία Μπούτσικα
Σοκ Morning Show
07:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
17:00
Γιώργος
Κώστας
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Παρασκευή

Νίκος Καρτελιάς
Μαρία Μπούτσικα
Σοκ Morning Show
07:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
17:00
Γιώργος
Κώστας
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
07:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
07:00
07:00