Δευτέρα

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Morning
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00

Τρίτη

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Morning
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00

Τετάρτη

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Morning
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00

Πέμπτη

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Morning
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00

Παρασκευή

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Morning
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00

Σάββατο

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Weekend
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00

Κυριακή

Avanti All Night
00:00
07:00
Avanti Weekend
07:00
10:00
Non Stop Music
10:00
00:00