Δευτέρα

Γιώργος Σιμόπουλος
07:00
Όλγα Λαθύρη
Ήρθε η ώρα
08:00
10:00
Γ. Ευγενίδης
Ν. Καμακάρης
Alpha 989
10:00
12:00
Ν. Παναγιωτόπουλος
12:00
13:00
Όλγα Λαθύρη
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:30
18:00
Ιορδάνης Αγαπητός
Αγαπητός Radio Show
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Τρίτη

Σπύρος Βροχίδης
Νύχτα στα FM
00:00
02:00
Μουσικές Επιλογές
02:00
07:00
Γιώργος Σιμόπουλος
07:00
Όλγα Λαθύρη
Ήρθε η ώρα
08:00
10:00
Γ. Ευγενίδης
Ν. Καμακάρης
Alpha 989
10:00
12:00
Ν. Παναγιωτόπουλος
12:00
13:00
Όλγα Λαθύρη
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:30
16:00
Ελένη Τσαγιάννη
Μουσικές Αλχημείες
16:00
18:00
Ιορδάνης Αγαπητός
Αγαπητός Radio Show
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
00:00

Τετάρτη

Σπύρος Βροχίδης
Νύχτα στα FM
00:00
02:00
Μουσικές Επιλογές
02:00
07:00
Γιώργος Σιμόπουλος
07:00
Όλγα Λαθύρη
Ήρθε η ώρα
08:00
10:00
Γ. Ευγενίδης
Ν. Καμακάρης
Alpha 989
10:00
12:00
Ν. Παναγιωτόπουλος
12:00
13:00
Όλγα Λαθύρη
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:30
18:00
Ιορδάνης Αγαπητός
Αγαπητός Radio Show
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
00:00

Πέμπτη

Σπύρος Βροχίδης
Νύχτα στα FM
00:00
02:00
Μουσικές Επιλογές
02:00
07:00
Γιώργος Σιμόπουλος
07:00
Όλγα Λαθύρη
Ήρθε η ώρα
08:00
10:00
Γ. Ευγενίδης
Ν. Καμακάρης
Alpha 989
10:00
12:00
Ν. Παναγιωτόπουλος
12:00
13:00
Όλγα Λαθύρη
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:30
16:00
Ελένη Τσαγιάννη
Μουσικές Αλχημείες
16:00
18:00
Ιορδάνης Αγαπητός
Αγαπητός Radio Show
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
00:00

Παρασκευή

Σπύρος Βροχίδης
Νύχτα στα FM
00:00
02:00
Μουσικές Επιλογές
02:00
07:00
Γιώργος Σιμόπουλος
07:00
Όλγα Λαθύρη
Ήρθε η ώρα
08:00
10:00
Γ. Ευγενίδης
Ν. Καμακάρης
Alpha 989
10:00
12:00
Ν. Παναγιωτόπουλος
12:00
13:00
Όλγα Λαθύρη
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:30
18:00
Ιορδάνης Αγαπητός
Αγαπητός Radio Show
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
07:00
18:00
Δημήτρης Ψεμάτικας
Media TOP 20
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
07:00
18:00
Δημήτρης Ψεμάτικας
Media TOP 20
18:00
20:00
Βάσω Καλαργύρου
City Nights
20:00
22:00
Μουσικές επιλογές
22:00
07:00