Δευτέρα

Παραγωγός
Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
10:00
Χρήστος Δήμου
10:00
12:00
Τραγούδια με Χρώμα!
12:00
00:00

Τρίτη

Παραγωγός
Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
10:00
Χρήστος Δήμου
10:00
12:00
Τραγούδια με Χρώμα!
12:00
00:00

Τετάρτη

Παραγωγός
Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
10:00
Χρήστος Δήμου
10:00
12:00
Τραγούδια με Χρώμα!
12:00
00:00

Πέμπτη

Παραγωγός
Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
10:00
Χρήστος Δήμου
10:00
12:00
Τραγούδια με Χρώμα!
12:00
00:00

Παρασκευή

Παραγωγός
Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
10:00
Χρήστος Δήμου
10:00
12:00
Τραγούδια με Χρώμα!
12:00
00:00

Σάββατο

Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
00:00

Κυριακή

Τραγούδια με Χρώμα!
00:00
00:00