Δευτέρα

Συντροφιά μες τη νύχτα
00:00
05:00
Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
Πτήση 8.84
08:00
10:00
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Έλενα Κώνστα
Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
10:00
12:00
Πάνω, Κάτω και Πλαγίως
12:00
14:00
Ελληνικές (Λαϊκές) Επιτυχίες
14:00
16:00
Μουσικά Σφηνάκια
16:00
18:00
Ανδρέας Νικούλης
Ραντεβού στα FM
18:00
20:00
20:00
Λαϊκά Μονοπάτια
21:00
00:00

Τρίτη

Συντροφιά μες τη νύχτα
00:00
05:00
Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
Πτήση 8.84
08:00
10:00
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Έλενα Κώνστα
Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
10:00
12:00
Πάνω, Κάτω και Πλαγίως
12:00
14:00
Ελληνικές (Λαϊκές) Επιτυχίες
14:00
16:00
Μουσικά Σφηνάκια
16:00
18:00
Ανδρέας Νικούλης
Ραντεβού στα FM
18:00
20:00
20:00
Λαϊκά Μονοπάτια
21:00
00:00

Τετάρτη

Συντροφιά μες τη νύχτα
00:00
05:00
Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
Πτήση 8.84
08:00
10:00
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Έλενα Κώνστα
Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
10:00
12:00
Πάνω, Κάτω και Πλαγίως
12:00
14:00
Ελληνικές (Λαϊκές) Επιτυχίες
14:00
16:00
Μουσικά Σφηνάκια
16:00
18:00
Ανδρέας Νικούλης
Ραντεβού στα FM
18:00
20:00
20:00
Λαϊκά Μονοπάτια
21:00
00:00

Πέμπτη

Συντροφιά μες τη νύχτα
00:00
05:00
Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
Πτήση 8.84
08:00
10:00
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Έλενα Κώνστα
Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
10:00
12:00
Πάνω, Κάτω και Πλαγίως
12:00
14:00
Ελληνικές (Λαϊκές) Επιτυχίες
14:00
16:00
Μουσικά Σφηνάκια
16:00
18:00
Ανδρέας Νικούλης
Ραντεβού στα FM
18:00
20:00
20:00
Λαϊκά Μονοπάτια
21:00
00:00

Παρασκευή

Βασίλης Καραμάνογλου
Friday Night Hot Mix
00:00
03:00
Dj Spyros Tsouris Mix-Show
03:00
05:00
Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
Πτήση 8.84
08:00
10:00
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Έλενα Κώνστα
Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
10:00
12:00
Πάνω, Κάτω και Πλαγίως
12:00
14:00
Ελληνικές (Λαϊκές) Επιτυχίες
14:00
16:00
Μουσικά Σφηνάκια
16:00
18:00
Ανδρέας Νικούλης
Ραντεβού στα FM
18:00
22:00
Γιώργος Ρεϊσόπουλος
isexygreekshow
22:00
00:00

Σάββατο

Ανέστης Μενεξές
Live mix
01:00
03:00
Without Taboo Mix
03:00
05:00
Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
Στιγμές απ το Ελληνικό Τραγούδι
08:00
10:00
Βίκυ Χατζάκη
Φρένο Γκάζι
10:00
12:00
Κώστας Σιτόπουλος
Media Inspector TOP 40
12:00
14:00
14:00
Μουσικά Σφηνάκια
15:00
17:00
Νέες Ελληνικές Επιτυχίες
17:00
20:00
Λαϊκά Μονοπάτια
20:00
22:00
Valentino
Non stop mix
22:00
01:00

Κυριακή

Καινούργια μέρα Καλημέρα
05:00
07:00
07:00
08:00
Πρωινά και Έντεχνα
09:00
11:00
Επιστροφή στις Ρίζες μας
11:00
13:00
Κώστας Σιτόπουλος
Media Inspector TOP 40
13:00
15:00
Βίκυ Χατζάκη
Φρένο Γκάζι
15:00
17:00
Μουσικά Σφηνάκια
17:00
22:00
Λαϊκά Μονοπάτια
22:00
05:00