Δευτέρα

polis @ night
00:00
07:00
Zanis Knock Out
Μαρία Αγγελάτου
07:00
09:00
Βασιλική Παπανώτα
09:00
12:00
Αλέκος Βυθούλκας
12:00
15:00
Βασίλης Βάιλας
15:00
18:00
Καλλιόπη Τσινιαράκη
18:00
21:00
DJ Ιωσήφ Τσινιαράκης
21:00
00:00

Τρίτη

polis @ night
00:00
07:00
Zanis Knock Out
Μαρία Αγγελάτου
07:00
09:00
Βασιλική Παπανώτα
09:00
12:00
Αλέκος Βυθούλκας
12:00
15:00
Βασίλης Βάιλας
15:00
18:00
Καλλιόπη Τσινιαράκη
18:00
21:00
Radio Polis Playlist
21:00
00:00

Τετάρτη

polis @ night
00:00
07:00
Zanis Knock Out
Μαρία Αγγελάτου
07:00
09:00
Βασιλική Παπανώτα
09:00
12:00
Αλέκος Βυθούλκας
12:00
15:00
Βασίλης Βάιλας
15:00
18:00
Καλλιόπη Τσινιαράκη
18:00
21:00
Radio Polis Playlist
21:00
00:00

Πέμπτη

polis @ night
00:00
07:00
Zanis Knock Out
Μαρία Αγγελάτου
07:00
09:00
Βασιλική Παπανώτα
09:00
12:00
Αλέκος Βυθούλκας
12:00
15:00
Βασίλης Βάιλας
15:00
18:00
Καλλιόπη Τσινιαράκη
18:00
21:00
Radio Polis Playlist
21:00
00:00

Παρασκευή

polis @ night
00:00
07:00
Zanis Knock Out
Μαρία Αγγελάτου
07:00
09:00
Βασιλική Παπανώτα
09:00
12:00
Αλέκος Βυθούλκας
12:00
15:00
Βασίλης Βάιλας
15:00
18:00
Καλλιόπη Τσινιαράκη
18:00
21:00
DJ Ιωσήφ Τσινιαράκης
21:00
00:00

Σάββατο

DJ Ιωσήφ Τσινιαράκης
00:00
polis @ night
01:00
07:00
Polis Weekend
07:00
21:00
DJ Ιωσήφ Τσινιαράκης
21:00
00:00

Κυριακή

DJ Ιωσήφ Τσινιαράκης
00:00
polis @ night
01:00
07:00
Polis Weekend
07:00
00:00