Δευτέρα

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00

Τρίτη

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00

Τετάρτη

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00

Πέμπτη

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00

Παρασκευή

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00

Σάββατο

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00

Κυριακή

Γαλάνης
Πηλέας
Λαϊκές Στροφές
21:30
00:00