Δευτέρα

Ελληνικά τραγούδια
00:00
06:00
Δημοτικά Τραγούδια
06:00
08:00
08:00
Κώστας Αργυρούσης
Όσο κρατάει ένας καφές
08:30
11:00
Σάκη Αρμάγο
11:00
Κώστας Καραποστόλης
Τους Ζυγούς Λύσατε
12:00
14:00
14:00
Κακά Κορίτσια (Παραπολτικά)
15:00
17:00
Κώστας Κίος
Αξέχαστα Τραγούδια
17:00
19:00
Φάνης Μπλιούκας
Μουσικό Λεωφορείο
19:00
21:00
Θοδωρής Ευθύμιου
Ζυγός Life
21:00
00:00

Τρίτη

Δημοτικά Τραγούδια
06:00
08:00
08:00
Κώστας Αργυρούσης
Όσο κρατάει ένας καφές
08:30
11:00
Σάκη Αρμάγο
11:00
Κώστας Καραποστόλης
Τους Ζυγούς Λύσατε
12:00
14:00
14:00
Κακά Κορίτσια (Παραπολτικά)
15:00
17:00
Κώστας Κίος
Αξέχαστα Τραγούδια
17:00
19:00
Φάνης Μπλιούκας
Ταξιδεύοντας με Ελληνικά Τραγούδια
19:00
21:00
Θοδωρής Ευθυμίου
παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια
21:00
23:00
Ελληνικά τραγούδια
23:00
06:00

Τετάρτη

Δημοτικά Τραγούδια
06:00
08:00
08:00
Κώστας Αργυρούσης
Όσο κρατάει ένας καφές
08:30
11:00
Σάκη Αρμάγο
11:00
Κώστας Καραποστόλης
Τους Ζυγούς Λύσατε
12:00
14:00
14:00
Κακά Κορίτσια (Παραπολτικά)
15:00
17:00
Κώστας Κίος
Αξέχαστα Τραγούδια
17:00
19:00
Φάνης Μπλιούκας
Ταξιδεύοντας με Ελληνικά Τραγούδια
19:00
21:00
Θοδωρής Ευθυμίου
παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια
21:00
23:00
Ελληνικά τραγούδια
23:00
06:00

Πέμπτη

Δημοτικά Τραγούδια
06:00
08:00
08:00
Κώστας Αργυρούσης
Όσο κρατάει ένας καφές
08:30
11:00
Σάκη Αρμάγο
11:00
Κώστας Καραποστόλης
Τους Ζυγούς Λύσατε
12:00
14:00
14:00
Κακά Κορίτσια (Παραπολτικά)
15:00
17:00
Κώστας Κίος
Αξέχαστα Τραγούδια
17:00
19:00
Κώστας Χρυσάνθης
Κουβέντα να γίνεται
19:00
21:00
Φάνης Μπλιούκας
Ταξιδεύοντας με Ελληνικά Τραγούδια
21:00
23:00
Ελληνικά τραγούδια
23:00
06:00

Παρασκευή

Δημοτικά Τραγούδια
06:00
08:00
08:00
Κώστας Αργυρούσης
Όσο κρατάει ένας καφές
08:30
11:00
Σάκη Αρμάγο
11:00
Κώστας Καραποστόλης
Τους Ζυγούς Λύσατε
12:00
14:00
14:00
Κακά Κορίτσια (Παραπολτικά)
15:00
17:00
Θοδωρής Ευθυμίου
Παρέα με τον Θοδωρή Ευθυμίου
17:00
19:00
Φάνης Μπλιούκας
Ταξιδεύοντας με Ελληνικά Τραγούδια
19:00
21:00
Θοδωρής Ευθυμίου
παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια
21:00
23:00
Ελληνικά τραγούδια
23:00
06:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
06:00
06:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
06:00
06:00