Δευτέρα

Βαγγελης Φρυδας
07:30
Ευαγγελία Σωτηρίου
Κώστας Κορλός
Τα λόγια του αέρα
08:30
11:00
Χριστόφορος Παπαθανασίου
Η μπάλα παντού
11:00
00:00

Τρίτη

Βαγγελης Φρυδας
07:30
Ευαγγελία Σωτηρίου
Κώστας Κορλός
Τα λόγια του αέρα
08:30
11:00
Χριστόφορος Παπαθανασίου
Η μπάλα παντού
11:00
00:00

Τετάρτη

Βαγγελης Φρυδας
07:30
Ευαγγελία Σωτηρίου
Κώστας Κορλός
Τα λόγια του αέρα
08:30
11:00
Χριστόφορος Παπαθανασίου
Η μπάλα παντού
11:00
00:00

Πέμπτη

Βαγγελης Φρυδας
07:30
Ευαγγελία Σωτηρίου
Κώστας Κορλός
Τα λόγια του αέρα
08:30
11:00
Χριστόφορος Παπαθανασίου
Η μπάλα παντού
11:00
00:00

Παρασκευή

Βαγγελης Φρυδας
07:30
Ευαγγελία Σωτηρίου
Κώστας Κορλός
Τα λόγια του αέρα
08:30
11:00
Χριστόφορος Παπαθανασίου
Η μπάλα παντού
11:00
00:00

Σάββατο

Ηλίας Βλαχογιάννης
Χρήστος Σιμορέλης
Και μαζί...και χώρια
09:00
10:30
Χριστόφορος Παπαθανασίου
Η μπάλα παντού
11:00
00:00

Κυριακή