Δευτέρα

Ηρώ Σαρρή
Επικαιρότητα
08:00
11:00
Μάκης Γαβριηλίδης
Επικαιρότητα
11:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00

Τρίτη

Ηρώ Σαρρή
Επικαιρότητα
08:00
11:00
Μάκης Γαβριηλίδης
Επικαιρότητα
11:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00

Τετάρτη

Ηρώ Σαρρή
Επικαιρότητα
08:00
11:00
Μάκης Γαβριηλίδης
Επικαιρότητα
11:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00

Πέμπτη

Ηρώ Σαρρή
Επικαιρότητα
08:00
11:00
Μάκης Γαβριηλίδης
Επικαιρότητα
11:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00

Παρασκευή

Ηρώ Σαρρή
Επικαιρότητα
08:00
11:00
Μάκης Γαβριηλίδης
Επικαιρότητα
11:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
08:00
11:00
τα 20 πρώτα
11:00
12:30
Εκπομπή Αφιερώσαεων
12:30
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00

Κυριακή

ΑΠ΄ΌΛΑ ΈΧΕΙ Ο ΜΠΑΞΈΣ
08:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
08:00