Δευτέρα

Δημήτρης Γιαγτζόγλου
05:00
07:00
Αγγελική Λάζου
Μιχάλης Πολυδώρου
07:00
10:00
Τάκης Χατζής
10:00
Γιώργος Ευγενίδης
11:00
Φοίβος Κλαυδιανός
Νίκος Παναγιωτόπουλος
12:00
15:00
Δημήτρης Αλφιέρης
Ντίνα Μόσχου
15:00
Φωτεινή Πιπιλή
16:00
18:00
Νίκος Στέφος
18:00
20:00
Αγγελική Καρδιόλακα
20:00
22:00

Τρίτη

Δημήτρης Γιαγτζόγλου
05:00
07:00
Αγγελική Λάζου
Μιχάλης Πολυδώρου
07:00
10:00
Τάκης Χατζής
10:00
Γιώργος Ευγενίδης
11:00
Φοίβος Κλαυδιανός
Νίκος Παναγιωτόπουλος
12:00
15:00
Δημήτρης Αλφιέρης
Ντίνα Μόσχου
15:00
Φωτεινή Πιπιλή
16:00
18:00
Νίκος Στέφος
18:00
20:00
Αγγελική Καρδιόλακα
20:00
22:00

Τετάρτη

Δημήτρης Γιαγτζόγλου
05:00
07:00
Αγγελική Λάζου
Μιχάλης Πολυδώρου
07:00
10:00
Τάκης Χατζής
10:00
Γιώργος Ευγενίδης
11:00
Φοίβος Κλαυδιανός
Νίκος Παναγιωτόπουλος
12:00
15:00
Δημήτρης Αλφιέρης
Ντίνα Μόσχου
15:00
Φωτεινή Πιπιλή
16:00
18:00
Νίκος Στέφος
18:00
20:00
Αγγελική Καρδιόλακα
20:00
22:00

Πέμπτη

Δημήτρης Γιαγτζόγλου
05:00
07:00
Αγγελική Λάζου
Μιχάλης Πολυδώρου
07:00
10:00
Τάκης Χατζής
10:00
Γιώργος Ευγενίδης
11:00
Φοίβος Κλαυδιανός
Νίκος Παναγιωτόπουλος
12:00
15:00
Δημήτρης Αλφιέρης
Ντίνα Μόσχου
15:00
Φωτεινή Πιπιλή
16:00
18:00
Νίκος Στέφος
18:00
20:00
Αγγελική Καρδιόλακα
20:00
22:00

Παρασκευή

Δημήτρης Γιαγτζόγλου
05:00
07:00
Αγγελική Λάζου
Μιχάλης Πολυδώρου
07:00
10:00
Τάκης Χατζής
10:00
Γιώργος Ευγενίδης
11:00
Φοίβος Κλαυδιανός
Νίκος Παναγιωτόπουλος
12:00
15:00
Δημήτρης Αλφιέρης
Ντίνα Μόσχου
15:00
Φωτεινή Πιπιλή
16:00
18:00
Νίκος Στέφος
18:00
20:00
Αγγελική Καρδιόλακα
20:00
22:00

Σάββατο


Κυριακή