Δευτέρα

Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks (Ε)
01:00
03:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα (Ε)
03:00
05:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις (E)
05:00
06:00
Μουσικές Επιλογές
06:00
07:00
Κώστας Αλατζάς
(alpha 989)
07:00
08:00
Μαρία Ορφανάκη
Δημήτρης Πιτσουλάκης
Θεματοφύλακες
08:00
10:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα
10:00
12:00
Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks
12:00
14:00
Τάκης Χατζής
(alpha 989)
14:00
15:00
Νίκος Παναγιωτόπουλος
(alpha 989)
15:00
16:00
Γιώργος Γεωργίου
(alpha 989)
16:00
17:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις
17:00
18:00
Δημήτρης Σούλτας
(alpha 989)
18:00
19:00
Δημήτρης Πιτσουλάκης
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:30
01:00

Τρίτη

Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks (Ε)
01:00
03:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα (Ε)
03:00
05:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις (E)
05:00
06:00
Μουσικές Επιλογές
06:00
07:00
Κώστας Αλατζάς
(alpha 989)
07:00
08:00
Μαρία Ορφανάκη
Δημήτρης Πιτσουλάκης
Θεματοφύλακες
08:00
10:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα
10:00
12:00
Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks
12:00
14:00
Τάκης Χατζής
(alpha 989)
14:00
15:00
Νίκος Παναγιωτόπουλος
(alpha 989)
15:00
16:00
Γιώργος Γεωργίου
(alpha 989)
16:00
17:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις
17:00
18:00
Δημήτρης Σούλτας
(alpha 989)
18:00
19:00
Δημήτρης Πιτσουλάκης
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:30
01:00

Τετάρτη

Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks (Ε)
01:00
03:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα (Ε)
03:00
05:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις (E)
05:00
06:00
Μουσικές Επιλογές
06:00
07:00
Κώστας Αλατζάς
(alpha 989)
07:00
08:00
Μαρία Ορφανάκη
Δημήτρης Πιτσουλάκης
Θεματοφύλακες
08:00
10:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα
10:00
12:00
Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks
12:00
14:00
Τάκης Χατζής
(alpha 989)
14:00
15:00
Νίκος Παναγιωτόπουλος
(alpha 989)
15:00
16:00
Γιώργος Γεωργίου
(alpha 989)
16:00
17:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις
17:00
18:00
Δημήτρης Σούλτας
(alpha 989)
18:00
19:00
Δημήτρης Πιτσουλάκης
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:30
01:00

Πέμπτη

Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks (Ε)
01:00
03:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα (Ε)
03:00
05:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις (E)
05:00
06:00
Μουσικές Επιλογές
06:00
07:00
Κώστας Αλατζάς
(alpha 989)
07:00
08:00
Μαρία Ορφανάκη
Δημήτρης Πιτσουλάκης
Θεματοφύλακες
08:00
10:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα
10:00
12:00
Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks
12:00
14:00
Τάκης Χατζής
(alpha 989)
14:00
15:00
Νίκος Παναγιωτόπουλος
(alpha 989)
15:00
16:00
Γιώργος Γεωργίου
(alpha 989)
16:00
17:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις
17:00
18:00
Δημήτρης Σούλτας
(alpha 989)
18:00
19:00
Δημήτρης Πιτσουλάκης
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:30
01:00

Παρασκευή

Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks (Ε)
01:00
03:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα (Ε)
03:00
05:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις (E)
05:00
06:00
Μουσικές Επιλογές
06:00
07:00
Κώστας Αλατζάς
(alpha 989)
07:00
08:00
Μαρία Ορφανάκη
Δημήτρης Πιτσουλάκης
Θεματοφύλακες
08:00
10:00
Μαρία Σπυριδάκη
Μαρία Γιαμπουλάκη
Έχουμε Θέμα
10:00
12:00
Κώστας Μπογδανίδης
Live Talks
12:00
14:00
Τάκης Χατζής
(alpha 989)
14:00
15:00
Νίκος Παναγιωτόπουλος
(alpha 989)
15:00
16:00
Γιώργος Γεωργίου
(alpha 989)
16:00
17:00
Κατερίνα Μηναδάκη
Ένα Θέμα το χεις
17:00
18:00
Δημήτρης Σούλτας
(alpha 989)
18:00
19:00
Δημήτρης Πιτσουλάκης
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:30
01:00

Σάββατο

Μουσικές επιλογές
07:00
09:00
Ενημερωτική Εκπομπή (alpha 989)
09:00
11:00
Τασούλα Παπανικολάου
(alpha 989)
11:00
12:00
Κ. Κίντζιος - Σπ. Αδριανός
Δ. Κανέλλης
(alpha 989)
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
16:00
Χάρης Ντιγριντάκης
(alpha 989)
16:00
17:00
Μουσικές Επλογές
17:00
18:00
Σπύρος Βασιλάκης
Είμαστε στον Αέρα
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
01:00
07:00
Μουσικές επιλογές
07:00
09:00
Ενημερωτική Εκπομπή (alpha 989)
09:00
11:00
Τασούλα Παπανικολάου
(alpha 989)
11:00
12:00
Κ. Κίντζιος - Σπ. Αδριανός
Δ. Κανέλλης
(alpha 989)
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
16:00
Χάρης Ντιγριντάκης
(alpha 989)
16:00
17:00
Μουσικές Επλογές
17:00
18:00
Σπύρος Βασιλάκης
Είμαστε στον Αέρα
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
22:00
Γιώργος Περουλιός
Ερωτική Ζώνη
22:00
01:00