Δευτέρα

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00

Τρίτη

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00

Τετάρτη

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00

Πέμπτη

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00

Παρασκευή

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00

Σάββατο

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00

Κυριακή

Λίγα όνειρα ακόμη
05:00
07:00
Ξυπνάμε με τραγούδια και ιστορίες
07:00
11:00
Παιδική Χαρά
11:00
13:00
13:00
Τραγούδια & Ιστορίες
14:00
17:00
Παιδικό πάρτι
17:00
19:30
Και τώρα μπανάκι
19:30
21:30
Η ώρα των μεγάλων
21:30
05:00