Δευτέρα

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Παναγιώτης Σίμος
Κατερίνα Ψιμοπούλου
Daily Kous Kous
10:00
12:00
Non Stop Music
12:00
00:00

Τρίτη

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Παναγιώτης Σίμος
Κατερίνα Ψιμοπούλου
Daily Kous Kous
10:00
12:00
Non Stop Music
12:00
00:00

Τετάρτη

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Παναγιώτης Σίμος
Κατερίνα Ψιμοπούλου
Daily Kous Kous
10:00
12:00
Non Stop Music
12:00
00:00

Πέμπτη

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Παναγιώτης Σίμος
Κατερίνα Ψιμοπούλου
Daily Kous Kous
10:00
12:00
Non Stop Music
12:00
00:00

Παρασκευή

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Παναγιώτης Σίμος
Κατερίνα Ψιμοπούλου
Daily Kous Kous
10:00
12:00
Non Stop Music
12:00
00:00

Σάββατο

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Κατερίνα Ψιμοπούλου
Just Music
10:00
12:00
Metro Weekend
12:00
22:00
Metro Non Stop Mix
22:00
00:00

Κυριακή

Non stop Music
00:00
06:00
Metro Morning
06:00
10:00
Non Stop Hits
10:00
12:00
Metro Weekend
12:00
00:00