Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
01:00
08:00
Λευτέρης Καρδιάος
08:00
12:00
Μανώλης Σταυρουλάκης
12:00
15:00
Κική Μποτονάκη
15:00
18:00
Παναγιώτης Μίχου
18:00
20:00
Μαρία Ευσταθίου
20:00
23:00
Αναστάσιος Διολατζής
23:00
01:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
01:00
08:00
Λευτέρης Καρδιάος
08:00
12:00
Μανώλης Σταυρουλάκης
12:00
15:00
Κική Μποτονάκη
15:00
18:00
Παναγιώτης Μίχου
18:00
20:00
Μαρία Ευσταθίου
20:00
23:00
Αναστάσιος Διολατζής
23:00
01:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
01:00
08:00
Λευτέρης Καρδιάος
08:00
12:00
Μανώλης Σταυρουλάκης
12:00
15:00
Κική Μποτονάκη
15:00
18:00
Παναγιώτης Μίχου
18:00
20:00
Μαρία Ευσταθίου
20:00
23:00
Αναστάσιος Διολατζής
23:00
01:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
01:00
08:00
Λευτέρης Καρδιάος
08:00
12:00
Μανώλης Σταυρουλάκης
12:00
15:00
Κική Μποτονάκη
15:00
18:00
Παναγιώτης Μίχου
18:00
20:00
Μαρία Ευσταθίου
20:00
23:00
Αναστάσιος Διολατζής
23:00
01:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
01:00
08:00
Λευτέρης Καρδιάος
08:00
12:00
Μανώλης Σταυρουλάκης
12:00
15:00
Κική Μποτονάκη
15:00
18:00
Παναγιώτης Μίχου
18:00
20:00
Μαρία Ευσταθίου
20:00
23:00
Αναστάσιος Διολατζής
23:00
01:00

Σάββατο

Fly 104 Non Stop
08:00
08:00

Κυριακή

Fly 104 Non Stop
08:00
08:00