Δευτέρα

Αντώνης Κανάκης
Μουσικές Επιλογές
01:00
07:00
Θανάσης Κοντογιάννης
Νεκτάριος Αλεξίου
Πρωινό Φρικασέ
07:00
10:00
Γιάννης Σερβετάς
10:00
13:00
Άννα Πρίγγα
13:00
15:00
Χρήστος Μητρέντσης
15:00
18:00
Έλενα Αγγελίδου
18:00
20:00
Βασίλης Σερβετάς
20:00
22:00
Κώστας Πετρίδης
22:00
01:00

Τρίτη

Αντώνης Κανάκης
Μουσικές Επιλογές
01:00
07:00
Θανάσης Κοντογιάννης
Νεκτάριος Αλεξίου
Πρωινό Φρικασέ
07:00
10:00
Γιάννης Σερβετάς
10:00
13:00
Άννα Πρίγγα
13:00
15:00
Χρήστος Μητρέντσης
15:00
18:00
Έλενα Αγγελίδου
18:00
20:00
Βασίλης Σερβετάς
20:00
22:00
Κώστας Πετρίδης
22:00
01:00

Τετάρτη

Αντώνης Κανάκης
Μουσικές Επιλογές
01:00
07:00
Θανάσης Κοντογιάννης
Νεκτάριος Αλεξίου
Πρωινό Φρικασέ
07:00
10:00
Γιάννης Σερβετάς
10:00
13:00
Άννα Πρίγγα
13:00
15:00
Χρήστος Μητρέντσης
15:00
18:00
Έλενα Αγγελίδου
18:00
20:00
Βασίλης Σερβετάς
20:00
22:00
Κώστας Πετρίδης
22:00
01:00

Πέμπτη

Αντώνης Κανάκης
Μουσικές Επιλογές
01:00
07:00
Θανάσης Κοντογιάννης
Νεκτάριος Αλεξίου
Πρωινό Φρικασέ
07:00
10:00
Γιάννης Σερβετάς
10:00
13:00
Άννα Πρίγγα
13:00
15:00
Χρήστος Μητρέντσης
15:00
18:00
Έλενα Αγγελίδου
18:00
20:00
Βασίλης Σερβετάς
20:00
22:00
Κώστας Πετρίδης
22:00
01:00

Παρασκευή

Αντώνης Κανάκης
Μουσικές Επιλογές
01:00
07:00
Θανάσης Κοντογιάννης
Νεκτάριος Αλεξίου
Πρωινό Φρικασέ
07:00
10:00
Γιάννης Σερβετάς
10:00
13:00
Άννα Πρίγγα
13:00
15:00
Χρήστος Μητρέντσης
15:00
18:00
Έλενα Αγγελίδου
18:00
20:00
Βασίλης Σερβετάς
20:00
22:00
Κώστας Πετρίδης
22:00
01:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
07:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
07:00
07:00