Δευτέρα

Κώστας Τζαντζαράς
Γιάννης Δασκάλου
Cocktail
07:00
09:00
Αλέξης Αναστασιάδης
Νίκος Δαλαμπύρας
Άθλιοι Γιοι
09:00
12:00
Λίνα Αντωνιάδου
12:00
16:00
Αλέξανδρος Χαριζάνης
16:00
18:00
Γιώργος Γιαλάνης
18:00
21:00
Γιώργος Λάσκαρης
21:00
23:00
105.5 Rock Night Tracks
23:00
07:00

Τρίτη

Κώστας Τζαντζαράς
Γιάννης Δασκάλου
Cocktail
07:00
09:00
Αλέξης Αναστασιάδης
Νίκος Δαλαμπύρας
Άθλιοι Γιοι
09:00
12:00
Λίνα Αντωνιάδου
12:00
16:00
Αλέξανδρος Χαριζάνης
16:00
18:00
Γιώργος Γιαλάνης
18:00
21:00
Γιώργος Λάσκαρης
21:00
23:00
105.5 Rock Night Tracks
23:00
07:00

Τετάρτη

Κώστας Τζαντζαράς
Γιάννης Δασκάλου
Cocktail
07:00
09:00
Αλέξης Αναστασιάδης
Νίκος Δαλαμπύρας
Άθλιοι Γιοι
09:00
12:00
Λίνα Αντωνιάδου
12:00
16:00
Αλέξανδρος Χαριζάνης
16:00
18:00
Γιώργος Γιαλάνης
18:00
21:00
Γιώργος Λάσκαρης
21:00
23:00
105.5 Rock Night Tracks
23:00
07:00

Πέμπτη

Κώστας Τζαντζαράς
Γιάννης Δασκάλου
Cocktail
07:00
09:00
Αλέξης Αναστασιάδης
Νίκος Δαλαμπύρας
Άθλιοι Γιοι
09:00
12:00
Λίνα Αντωνιάδου
12:00
16:00
Αλέξανδρος Χαριζάνης
16:00
18:00
Γιώργος Γιαλάνης
18:00
21:00
Γιώργος Λάσκαρης
21:00
23:00
105.5 Rock Night Tracks
23:00
07:00

Παρασκευή

Κώστας Τζαντζαράς
Γιάννης Δασκάλου
Cocktail
07:00
09:00
Αλέξης Αναστασιάδης
Νίκος Δαλαμπύρας
Άθλιοι Γιοι
09:00
12:00
Λίνα Αντωνιάδου
12:00
16:00
Αλέξανδρος Χαριζάνης
16:00
18:00
Γιώργος Γιαλάνης
18:00
21:00
Γιώργος Λάσκαρης
21:00
23:00
105.5 Rock Night Tracks
23:00
07:00

Σάββατο

Rock Weekends
07:00
07:00
Γιώργος Γιαλάνης
18:00
21:00
Γιώργος Λάσκαρης
21:00
23:00

Κυριακή

Rock Night Tracks
00:00
07:00
Rock Weekends
07:00
21:00
Χριστόφορος Γεωργίου
Rock-X
21:00
00:00