Δευτέρα

Βασίλης Σακκάς
Αναστασλια Παύλου
Πρωινό Velvet
08:00
11:00
Χαρά Αλβανού
11:00
14:00
Στέργιος Τσουρνάβας
14:00
17:00
Χριστιάνα Κατσιρμά
17:00
20:00
20:00
Non Stop Best Hits Ever
21:00
08:00

Τρίτη

Βασίλης Σακκάς
Αναστασλια Παύλου
Πρωινό Velvet
08:00
11:00
Χαρά Αλβανού
11:00
14:00
Στέργιος Τσουρνάβας
14:00
17:00
Χριστιάνα Κατσιρμά
17:00
20:00
20:00
Non Stop Best Hits Ever
21:00
08:00

Τετάρτη

Βασίλης Σακκάς
Αναστασλια Παύλου
Πρωινό Velvet
08:00
11:00
Χαρά Αλβανού
11:00
14:00
Στέργιος Τσουρνάβας
14:00
17:00
Χριστιάνα Κατσιρμά
17:00
20:00
20:00
Non Stop Best Hits Ever
21:00
08:00

Πέμπτη

Βασίλης Σακκάς
Αναστασλια Παύλου
Πρωινό Velvet
08:00
11:00
Χαρά Αλβανού
11:00
14:00
Στέργιος Τσουρνάβας
14:00
17:00
Χριστιάνα Κατσιρμά
17:00
20:00
20:00
Non Stop Best Hits Ever
21:00
08:00

Παρασκευή

Βασίλης Σακκάς
Αναστασλια Παύλου
Πρωινό Velvet
08:00
11:00
Χαρά Αλβανού
11:00
14:00
Στέργιος Τσουρνάβας
14:00
17:00
Χριστιάνα Κατσιρμά
17:00
20:00
20:00
Non Stop Best Hits Ever
21:00
08:00

Σάββατο

Non Stop Best Hits Ever
00:00
08:00
Non Stop Best Hits Ever
08:00
21:00
21:00
Στέργιος Τσουρνάβας
Saturday Night Fever
22:00
00:00

Κυριακή

Non Stop Best Hits Ever
08:00
11:00
11:00
Non Stop Best Hits Ever
12:00
21:00
21:00
Non Stop Best Hits Ever
22:00
08:00