Δευτέρα

Γιώργος Μπιτσάκος
Πρώτη Καλημέρα
06:00
08:00
Όλια Παναγιωτοπούλου
Φόρης Σωτηράκης
Οι Πρωινοί του 89 Rainbow
08:00
11:00
Φανή Θεοχαρίδου
11:00
14:00
Νίκος Μπογιατζής
14:00
17:00
Θανάσης Μωραΐτης
17:00
19:00

Τρίτη

Γιώργος Μπιτσάκος
Πρώτη Καλημέρα
06:00
08:00
Όλια Παναγιωτοπούλου
Φόρης Σωτηράκης
Οι Πρωινοί του 89 Rainbow
08:00
11:00
Φανή Θεοχαρίδου
11:00
14:00
Νίκος Μπογιατζής
14:00
17:00
Θανάσης Μωραΐτης
17:00
19:00

Τετάρτη

Γιώργος Μπιτσάκος
Πρώτη Καλημέρα
06:00
08:00
Όλια Παναγιωτοπούλου
Φόρης Σωτηράκης
Οι Πρωινοί του 89 Rainbow
08:00
11:00
Φανή Θεοχαρίδου
11:00
14:00
Νίκος Μπογιατζής
14:00
17:00
Θανάσης Μωραΐτης
17:00
19:00

Πέμπτη

Γιώργος Μπιτσάκος
Πρώτη Καλημέρα
06:00
08:00
Όλια Παναγιωτοπούλου
Φόρης Σωτηράκης
Οι Πρωινοί του 89 Rainbow
08:00
11:00
Φανή Θεοχαρίδου
11:00
14:00
Νίκος Μπογιατζής
14:00
17:00
Θανάσης Μωραΐτης
17:00
19:00

Παρασκευή

Γιώργος Μπιτσάκος
Πρώτη Καλημέρα
06:00
08:00
Όλια Παναγιωτοπούλου
Φόρης Σωτηράκης
Οι Πρωινοί του 89 Rainbow
08:00
11:00
Φανή Θεοχαρίδου
11:00
14:00
Νίκος Μπογιατζής
14:00
17:00
Θανάσης Μωραΐτης
17:00
19:00

Σάββατο


Κυριακή