Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Αντιγόνη Σπανού
07:00
Αντώνης Ζώκος
Μαριάννα Καρέζη
PlusMorningShow
08:00
12:00
Ελένη Κώτση
12:00
14:00
Αλέξανδρος Λαμπρίδης
14:00
16:00
Εφη Μπακογλίδου
16:00
18:00
Γιώργος Χαριζάνης
Mr Music Show
18:00
21:00
Νάσος Κομμάτας
21:00
00:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Αντιγόνη Σπανού
07:00
Αντώνης Ζώκος
Μαριάννα Καρέζη
PlusMorningShow
08:00
12:00
Ελένη Κώτση
12:00
14:00
Αλέξανδρος Λαμπρίδης
14:00
16:00
Εφη Μπακογλίδου
16:00
18:00
Γιώργος Χαριζάνης
Mr Music Show
18:00
21:00
Νάσος Κομμάτας
21:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Αντιγόνη Σπανού
07:00
Αντώνης Ζώκος
Μαριάννα Καρέζη
PlusMorningShow
08:00
12:00
Ελένη Κώτση
12:00
14:00
Αλέξανδρος Λαμπρίδης
14:00
16:00
Εφη Μπακογλίδου
16:00
18:00
Γιώργος Χαριζάνης
Mr Music Show
18:00
21:00
Νάσος Κομμάτας
21:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Αντιγόνη Σπανού
07:00
Αντώνης Ζώκος
Μαριάννα Καρέζη
PlusMorningShow
08:00
12:00
Ελένη Κώτση
12:00
14:00
Αλέξανδρος Λαμπρίδης
14:00
16:00
Εφη Μπακογλίδου
16:00
18:00
Γιώργος Χαριζάνης
Mr Music Show
18:00
21:00
Νάσος Κομμάτας
21:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Αντιγόνη Σπανού
07:00
Αντώνης Ζώκος
Μαριάννα Καρέζη
PlusMorningShow
08:00
12:00
Ελένη Κώτση
12:00
14:00
Αλέξανδρος Λαμπρίδης
14:00
16:00
Εφη Μπακογλίδου
16:00
18:00
Γιώργος Χαριζάνης
Mr Music Show
18:00
21:00
Αλέξανδρος Μαθάς
Mix The Hits
21:00
23:00
SergioT
23:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Μουσικές Επιλογές
07:00
09:00
Νάσος Κομμάτας
09:00
12:00
Γιώργος Χαριζάνης
Plus Top 30
12:00
15:00
Μουσικές Επιλογές
15:00
18:00
Νίκη Τρικούκη
18:00
21:00
Αλέξανδρος Μαθάς
Mix The Hits
21:00
23:00
SergioT
23:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
07:00
Μουσικές Επιλογές
07:00
18:00
Νίκη Τρικούκη
18:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
00:00