Δευτέρα

Μαρία Βασιλοπούλου
07:00
09:00
Βασίλης Σπανουδάκης
Σταυρούλα Σταν
09:00
12:00
Βίκυ Τάνιου
12:00
15:00
Ηλίας Τάσκου
15:00
18:00
Χριστίνα Πανταζίδου
Άντζελα Ανδρεάδου
18:00
20:00
Διονύσης Τσαούσης
Βασίλης Σπανουδάκης
20:00
Αντώνης Σουλούγκας
21:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Τρίτη

Μαρία Βασιλοπούλου
07:00
09:00
Βασίλης Σπανουδάκης
Σταυρούλα Σταν
09:00
12:00
Βίκυ Τάνιου
12:00
15:00
Ηλίας Τάσκου
15:00
18:00
Χριστίνα Πανταζίδου
Άντζελα Ανδρεάδου
18:00
20:00
Διονύσης Τσαούσης
Βασίλης Σπανουδάκης
20:00
Αντώνης Σουλούγκας
21:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Τετάρτη

Μαρία Βασιλοπούλου
07:00
09:00
Βασίλης Σπανουδάκης
Σταυρούλα Σταν
09:00
12:00
Βίκυ Τάνιου
12:00
15:00
Ηλίας Τάσκου
15:00
18:00
Χριστίνα Πανταζίδου
Άντζελα Ανδρεάδου
18:00
20:00
Διονύσης Τσαούσης
Βασίλης Σπανουδάκης
20:00
Αντώνης Σουλούγκας
21:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Πέμπτη

Μαρία Βασιλοπούλου
07:00
09:00
Βασίλης Σπανουδάκης
Σταυρούλα Σταν
09:00
12:00
Βίκυ Τάνιου
12:00
15:00
Ηλίας Τάσκου
15:00
18:00
Χριστίνα Πανταζίδου
Άντζελα Ανδρεάδου
18:00
20:00
Διονύσης Τσαούσης
Βασίλης Σπανουδάκης
20:00
Αντώνης Σουλούγκας
21:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Παρασκευή

Μαρία Βασιλοπούλου
07:00
09:00
Βασίλης Σπανουδάκης
Σταυρούλα Σταν
09:00
12:00
Βίκυ Τάνιου
12:00
15:00
Ηλίας Τάσκου
15:00
18:00
Χριστίνα Πανταζίδου
Άντζελα Ανδρεάδου
18:00
20:00
Διονύσης Τσαούσης
Βασίλης Σπανουδάκης
20:00
Αντώνης Σουλούγκας
21:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
07:00
10:00
Βασίλης Σπανουδάκης
10:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
07:00
10:00
Βασίλης Σπανουδάκης
10:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
19:00
Ηλίας Τάσκου
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
23:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00