Δευτέρα

Μουσική
00:00
10:00
Σταυριανή Ρούτουλα
10:00
13:00
Χρήστος Βασιλείου
13:00
16:00
Χαρά Καραθανάση
16:00
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:00
00:00

Τρίτη

Μουσική
00:00
10:00
Σταυριανή Ρούτουλα
10:00
13:00
Χρήστος Βασιλείου
13:00
16:00
Χαρά Καραθανάση
16:00
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:00
00:00

Τετάρτη

Μουσική
00:00
10:00
Σταυριανή Ρούτουλα
10:00
13:00
Χρήστος Βασιλείου
13:00
16:00
Χαρά Καραθανάση
16:00
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:00
00:00

Πέμπτη

Μουσική
00:00
10:00
Σταυριανή Ρούτουλα
10:00
13:00
Χρήστος Βασιλείου
13:00
16:00
Χαρά Καραθανάση
16:00
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:00
00:00

Παρασκευή

Μουσική
00:00
10:00
Σταυριανή Ρούτουλα
10:00
13:00
Χρήστος Βασιλείου
13:00
16:00
Χαρά Καραθανάση
16:00
19:00
Μουσικές Επιλογές
19:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Σταυριανή Ρούτουλα
08:00
11:00
Χαρά Καραθανάση
11:00
14:00
Ελεωνόρα Δοντά
14:00
17:00
Θωμάς Κασιώτης
17:00
20:00
Τάσος Κάλφογλου
20:00
23:00
23:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00