Δευτέρα

Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Man 2 Man
08:00
10:00
Γιώργος Καμβύσης
Σημεία και Τέρατα
10:00
11:30
Στο Βάθος Κήπος
11:30
13:00
Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Cyclades on Air
13:00
15:00
Γιώργος Λογοθέτης
Μεσημεριανοί Ραδιο-οργασμοί
15:00
17:00
Μουσικές Επιλογές
17:00
19:00
Καράβι Απόψε η Μουσική
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
08:00

Τρίτη

Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Man 2 Man
08:00
10:00
Γιώργος Καμβύσης
Σημεία και Τέρατα
10:00
11:30
Στο Βάθος Κήπος
11:30
13:00
Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Cyclades on Air
13:00
15:00
Γιώργος Λογοθέτης
Μεσημεριανοί Ραδιο-οργασμοί
15:00
17:00
Μουσικές Επιλογές
17:00
08:00

Τετάρτη

Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Man 2 Man
08:00
10:00
Γιώργος Καμβύσης
Σημεία και Τέρατα
10:00
11:30
Στο Βάθος Κήπος
11:30
13:00
Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Cyclades on Air
13:00
15:00
Γιώργος Λογοθέτης
Μεσημεριανοί Ραδιο-οργασμοί
15:00
17:00
Μουσικές Επιλογές
17:00
18:30
18:30
Μουσικές Επιλογές
19:00
08:00

Πέμπτη

Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Man 2 Man
08:00
10:00
Γιώργος Καμβύσης
Σημεία και Τέρατα
10:00
11:30
Στο Βάθος Κήπος
11:30
13:00
Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Cyclades on Air
13:00
15:00
Γιώργος Λογοθέτης
Μεσημεριανοί Ραδιο-οργασμοί
15:00
17:00
Μουσικές Επιλογές
17:00
08:00

Παρασκευή

Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Man 2 Man
08:00
10:00
Γιώργος Καμβύσης
Σημεία και Τέρατα
10:00
11:30
Στο Βάθος Κήπος
11:30
13:00
Μανώλης Ζευγώλης
Μαντώ Στουρνάρα
Cyclades on Air
13:00
15:00
Γιώργος Λογοθέτης
Μεσημεριανοί Ραδιο-οργασμοί
15:00
17:00
Μουσικές Επιλογές
17:00
08:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
08:00
09:30
09:30
Μουσικές Επιλογές
10:00
08:00

Κυριακή

Μουσικές επιλογές
08:00
08:00