Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
02:00
08:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος
08:00
09:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος
09:00
10:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος
10:00
11:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί
11:30
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
15:00
Ειρήνη Αναγνώστου
Γιάννης Τζούμας
Αθλητική Χίος
15:00
17:00
Μουσικές Επιλογές
17:00
20:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος (E)
20:00
21:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος (E)
21:00
22:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος (E)
22:00
23:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί (E)
23:30
02:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
02:00
08:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος
08:00
09:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος
09:00
10:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος
10:00
11:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί
11:30
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
18:15
Μανώλης Πιτυανός
Θανάσης Φρυδάς
Ξύπνα Φτάσαμε
18:15
20:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος (E)
20:00
21:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος (E)
21:00
22:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος (E)
22:00
23:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί (E)
23:30
02:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
02:00
08:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος
08:00
09:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος
09:00
10:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος
10:00
11:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί
11:30
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
20:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος (E)
20:00
21:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος (E)
21:00
22:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος (E)
22:00
23:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί (E)
23:30
02:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
02:00
08:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος
08:00
09:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος
09:00
10:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος
10:00
11:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί
11:30
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
18:15
Θανάσης Φρυδάς
Ειρήνη Αναγνώστου
Ψηφιακό Αιγαίο
18:15
20:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος (E)
20:00
21:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος (E)
21:00
22:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος (E)
22:00
23:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί (E)
23:30
02:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
02:00
08:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος
08:00
09:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος
09:00
10:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος
10:00
11:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί
11:30
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
20:00
Γιάννης Τζούμας
Ειρήνη Αναγνώστου
Καλημέρα Χίος (E)
20:00
21:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καλημέρα Χάος (E)
21:00
22:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Πρωινή Λεωφόρος (E)
22:00
23:30
Χριστίνα Ψυλλή
Χιώτικοι Ραδιοπαλμοί (E)
23:30
02:00

Σάββατο

Ζένα Χατζηδημητρίου
Στο Ρυθμό της Εβδομάδας
08:00
10:00
Μουσικές Επιλογές
10:00
11:15
Θανάσης Φρυδάς
Ειρήνη Αναγνώστου
Ψηφιακό Αιγαίο (E)
11:15
13:00
Μουσικές επιλογές
13:00
14:30
Μανώλης Πιτυανός
Θανάσης Φρυδάς
Ξύπνα Φτάσαμε (E)
14:30
16:00
Μουσικές Επιλογές
16:00
08:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Μουσικές Επιλογές
08:00
22:00
Γιάννης Τζούμας
Τα 45αρια της Αλήθειας
22:00
00:00