Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Γεωργία Αρμενάκη
Μουσική Σεροτονίνη
09:00
11:00
Γιάννης Παπούκας
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
00:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Γεωργία Αρμενάκη
Μουσική Σεροτονίνη
09:00
11:00
Γιάννης Παπούκας
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Γεωργία Αρμενάκη
Μουσική Σεροτονίνη
09:00
11:00
Γιάννης Παπούκας
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Γεωργία Αρμενάκη
Μουσική Σεροτονίνη
09:00
11:00
Γιάννης Παπούκας
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Γεωργία Αρμενάκη
Μουσική Σεροτονίνη
09:00
11:00
Γιάννης Παπούκας
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00