Δευτέρα

Daily Kous Kous
06:00
08:00
Number 1 Radioshow
08:00
10:00
10:00
12:00
Χάρης Ντόμπρας
12:00
14:00
Παναγιώτα Ντούμπα
14:00
16:00
Φένια Δημητριάδου
16:00
18:00
Δώρα Γκορτσίλα
18:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:00

Τρίτη

Daily Kous Kous
06:00
08:00
Number 1 Radioshow
08:00
10:00
10:00
12:00
Χάρης Ντόμπρας
12:00
14:00
Παναγιώτα Ντούμπα
14:00
16:00
Φένια Δημητριάδου
16:00
18:00
Δώρα Γκορτσίλα
18:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:00

Τετάρτη

Daily Kous Kous
06:00
08:00
Number 1 Radioshow
08:00
10:00
10:00
12:00
Χάρης Ντόμπρας
12:00
14:00
Παναγιώτα Ντούμπα
14:00
16:00
Φένια Δημητριάδου
16:00
18:00
Δώρα Γκορτσίλα
18:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:00

Πέμπτη

Daily Kous Kous
06:00
08:00
Number 1 Radioshow
08:00
10:00
10:00
12:00
Χάρης Ντόμπρας
12:00
14:00
Παναγιώτα Ντούμπα
14:00
16:00
Φένια Δημητριάδου
16:00
18:00
Δώρα Γκορτσίλα
18:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:00

Παρασκευή

Μουσικές επιλογές
00:00
06:00
Daily Kous Kous
06:00
08:00
Number 1 Radioshow
08:00
10:00
10:00
12:00
Χάρης Ντόμπρας
12:00
14:00
Παναγιώτα Ντούμπα
14:00
16:00
Φένια Δημητριάδου
16:00
18:00
Δώρα Γκορτσίλα
18:00
22:00
Γιώργος Ρεϊσόπουλος
22:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές επιλογές
06:00
08:00
Δημήτρης Ψεματίκας
Media top20
08:00
10:00
10:00
Ειρήνη Τζιτζικάκη
11:00
13:00
Μουσικές επιλογές
13:00
16:00
On Air
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
18:00
20:00
Valentino
20:00
22:00
22:00
06:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
06:00
09:00
Just Music
09:00
11:00
Ειρήνη Τζιτζικάκη
11:00
13:00
Μουσικές επιλογές
13:00
16:00
Θέμης Γεωργαντάς
Hot forty
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
18:00
06:00