Δευτέρα

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
16:00
Μαρία Κοσμαδάκη
16:00
19:00
19:00
08:00

Τρίτη

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
16:00
Μαρία Κοσμαδάκη
16:00
19:00
19:00
08:00

Τετάρτη

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
16:00
Μαρία Κοσμαδάκη
16:00
19:00
19:00
08:00

Πέμπτη

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
16:00
Μαρία Κοσμαδάκη
16:00
19:00
19:00
08:00

Παρασκευή

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
16:00
Μαρία Κοσμαδάκη
16:00
19:00
19:00
08:00

Σάββατο

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
08:00

Κυριακή

Εβίτα Δημητριάδη
Μιχάλης Θεοδωράκης
The Ntiri Ntiri Show
08:00
11:00
Μουσικές Επιλογές
11:00
08:00