Δευτέρα

City Non Stop Hits
00:00
04:00
Γιώργος Κρύπαρος
(Ε)
04:00
07:45
Μαρία Θεωδαρακάκου
Βανέσσα Αδαμοπούλου
07:45
10:00
Γιώργος Κρύπαρος
10:00
13:00
13:00
City Non Stop Hits
14:00
18:00
Ελένη Μπαρμπάκου
18:00
20:00
City Non Stop Hits
20:00
00:00

Τρίτη

City Non Stop Hits
00:00
04:00
Γιώργος Κρύπαρος
(Ε)
04:00
07:45
Μαρία Θεωδαρακάκου
Βανέσσα Αδαμοπούλου
07:45
10:00
Γιώργος Κρύπαρος
10:00
13:00
13:00
City Non Stop Hits
14:00
18:00
Ελένη Μπαρμπάκου
18:00
20:00
City Non Stop Hits
20:00
00:00

Τετάρτη

City Non Stop Hits
00:00
04:00
Γιώργος Κρύπαρος
(Ε)
04:00
07:45
Μαρία Θεωδαρακάκου
Βανέσσα Αδαμοπούλου
07:45
10:00
Γιώργος Κρύπαρος
10:00
13:00
13:00
City Non Stop Hits
14:00
18:00
Ελένη Μπαρμπάκου
18:00
20:00
City Non Stop Hits
20:00
00:00

Πέμπτη

City Non Stop Hits
00:00
04:00
Γιώργος Κρύπαρος
(Ε)
04:00
07:45
Μαρία Θεωδαρακάκου
Βανέσσα Αδαμοπούλου
07:45
10:00
Γιώργος Κρύπαρος
10:00
13:00
13:00
City Non Stop Hits
14:00
18:00
Ελένη Μπαρμπάκου
18:00
20:00
City Non Stop Hits
20:00
00:00

Παρασκευή

City Non Stop Hits
00:00
04:00
Γιώργος Κρύπαρος
(Ε)
04:00
07:45
Μαρία Θεωδαρακάκου
Βανέσσα Αδαμοπούλου
07:45
10:00
Γιώργος Κρύπαρος
10:00
13:00
13:00
City Non Stop Hits
14:00
18:00
Ελένη Μπαρμπάκου
18:00
20:00
Michael Tsaousopoulos
Party Mix
20:00
22:00
Apostolis G.
22:00
23:00

Σάββατο

Livin R
00:00
Dj Pantelis
01:00
Dance Hits Non Stop
02:00
06:00
City Non Stop Hits
06:00
09:00
Χριστίνα Μαλόγλου
City Plus
09:00
11:00
City Non Stop Hits
11:00
14:00
Michael Tsaousopoulos
Μusic and Stars
14:00
16:00
City Non Stop Hits
16:00
18:00
Πέτρος Τριανταφύλλου
The Hits Hot 40
18:00
21:00
Dimension-X
21:00
Michael Tsaousopoulos
Party Mix (E)
22:00
00:00

Κυριακή

George Siras
00:00
Dimension-X
01:00
Dj Pantelis
02:00
Dance Hits Non Stop
03:00
06:00
Greek Pop Hits Non Stop
06:00
09:00
Χριστίνα Μαλόγλου
City Plus
09:00
11:00
City Non Stop Hits
11:00
14:00
Apostolis G.
14:00
Dj Alex Ntokas
15:00
Dj Alex Ntokas
International Hit Mix
16:00
18:00
Michael Tsaousopoulos
Μusic and Stars
18:00
20:00
20:00
Πέτρος Τριανταφύλλου
The Hits Hot 40
21:00
00:00