Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Παναγιώτης Δραγκιώτης
09:00
11:00
Κωνσταντίνα Κολόκα
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
17:00
Άστρη Μαυρέα
17:00
19:00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
19:00
21:00
Δημήτρης Γκολώνης
21:00
23:00
23:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Παναγιώτης Δραγκιώτης
09:00
11:00
Κωνσταντίνα Κολόκα
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
17:00
Άστρη Μαυρέα
17:00
19:00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Παναγιώτης Δραγκιώτης
09:00
11:00
Κωνσταντίνα Κολόκα
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
17:00
Άστρη Μαυρέα
17:00
19:00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Παναγιώτης Δραγκιώτης
09:00
11:00
Κωνσταντίνα Κολόκα
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
17:00
Άστρη Μαυρέα
17:00
19:00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
00:00
09:00
Παναγιώτης Δραγκιώτης
09:00
11:00
Κωνσταντίνα Κολόκα
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
17:00
Άστρη Μαυρέα
17:00
19:00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
19:00
21:00
Νίκος Σουλιώτης
21:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
00:00
11:00
Θέμης Γεωργαντάς
11:00
13:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
19:00
DJ KOSTO
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
00:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
12:00
Αφροδίτη Λουκάκου
Μαρίσα Παυλέα
12:00
Μουσικές Επιλογές
13:00
19:00
DJ PIKO
19:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
00:00