Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Ρένα Γιουλβάνη
Άρης Γκέρτας
Κάθε μέρα μαζί
08:00
11:00
11:00
Σοφία Ιωαννίδου
Πολύχρωμη Σβούρα
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
00:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Ρένα Γιουλβάνη
Άρης Γκέρτας
Κάθε μέρα μαζί
08:00
11:00
11:00
Σοφία Ιωαννίδου
Πολύχρωμη Σβούρα
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
19:00
Στέργιος Παπαχρήστου
Λαϊκές Νότες
19:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Ρένα Γιουλβάνη
Άρης Γκέρτας
Κάθε μέρα μαζί
08:00
11:00
11:00
Σοφία Ιωαννίδου
Πολύχρωμη Σβούρα
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Ρένα Γιουλβάνη
Άρης Γκέρτας
Κάθε μέρα μαζί
08:00
11:00
11:00
Σοφία Ιωαννίδου
Πολύχρωμη Σβούρα
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
19:00
Στέργιος Παπαχρήστου
Λαϊκές Νότες
19:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Ρένα Γιουλβάνη
Άρης Γκέρτας
Κάθε μέρα μαζί
08:00
11:00
11:00
Σοφία Ιωαννίδου
Πολύχρωμη Σβούρα
12:00
14:00
Μουσικές Επιλογές
14:00
19:00
Στέργιος Παπαχρήστου
Λαϊκές Νότες
19:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
00:00
17:00
Λάζαρος Παπαλαζάρου
Δραμινά Σπορ
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
00:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
17:00
Λάζαρος Παπαλαζάρου
Δραμινά Σπορ
17:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
00:00