Δευτέρα

Δημήτρης Παλαβός
Breakfast με τον Δημήτρη Παλαβό
09:00
11:00
Περικλής Πατσούρης
Περικλής Πατσούρης
13:00
15:00
Λένα Μπίρμπα
Λένα Μπίρμπα
18:00
20:00
Τάσος Γαβριλιάδης
The Evening Show με τον Τάσο Γαβριλιάδη
20:00
22:00

Τρίτη

Δημήτρης Παλαβός
Breakfast με τον Δημήτρη Παλαβό
09:00
11:00
Περικλής Πατσούρης
Περικλής Πατσούρης
13:00
15:00
Λένα Μπίρμπα
Λένα Μπίρμπα
18:00
20:00
Τάσος Γαβριλιάδης
The Evening Show με τον Τάσο Γαβριλιάδη
20:00
22:00

Τετάρτη

Δημήτρης Παλαβός
Breakfast με τον Δημήτρη Παλαβό
09:00
11:00
Περικλής Πατσούρης
Περικλής Πατσούρης
13:00
15:00
Λένα Μπίρμπα
Λένα Μπίρμπα
18:00
20:00
Τάσος Γαβριλιάδης
The Evening Show με τον Τάσο Γαβριλιάδη
20:00
22:00

Πέμπτη

Δημήτρης Παλαβός
Breakfast με τον Δημήτρη Παλαβό
09:00
11:00
Περικλής Πατσούρης
Περικλής Πατσούρης
13:00
15:00
Λένα Μπίρμπα
Λένα Μπίρμπα
18:00
20:00
Τάσος Γαβριλιάδης
The Evening Show με τον Τάσο Γαβριλιάδη
20:00
22:00

Παρασκευή

Δημήτρης Παλαβός
Breakfast με τον Δημήτρη Παλαβό
09:00
11:00
Περικλής Πατσούρης
Περικλής Πατσούρης
13:00
15:00
Λένα Μπίρμπα
Λένα Μπίρμπα
18:00
20:00
Τάσος Γαβριλιάδης
The Evening Show με τον Τάσο Γαβριλιάδη
20:00
22:00

Σάββατο


Κυριακή