Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Γιάννης Στρατάκης
Αξημέρωτα και σταράτα
05:00
07:00
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
07:00
08:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
08:50
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
09:00
10:00
Βούλα Κεχαγιά
Νίκος Σβέρκος
Αυτή, Αυτός και τα Πειστήρια
10:00
10:50
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου
10:50
Μουσικές Επιλογές
11:00
12:00
Θεόφιλος Σιχλετίδης
Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο
12:00
12:50
Δημήτρης Αβαρλής
12:50
Ευγενία Λουπάκη
Χρυσόστομος Λουκάς
Allegro... μα με τρόπο
13:00
14:00
Κατερίνα Ακριβοπούλου
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέκα Ζουμή
Σκορ στο Κόκκινο
15:00
16:00
Τζούλη Τσίγκα
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Επισυνδέσεις
16:00
16:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
16:50
Γιώργος Κυρίτσης
Άγγελος Τσέκερης
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα
17:00
18:00
Σπύρος Ραπανάκης
Γιάννης Σμυρλάκης
Ράδιο Μπάμπουσκα
18:00
19:00
Ναταλί Χατζηαντωνίου
Μαρία Θανασούλια
Art +
19:00
21:00
Ανδρέας Πετρόπουλος
Λαϊκή Απογευματινή
21:00
23:00
Θέκλα Τσελεπή
Καθόμαστε στο Κόκκινο
23:00
00:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Γιάννης Στρατάκης
Αξημέρωτα και σταράτα
05:00
07:00
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
07:00
08:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
08:50
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
09:00
10:00
Βούλα Κεχαγιά
Νίκος Σβέρκος
Αυτή, Αυτός και τα Πειστήρια
10:00
10:50
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου
10:50
Μουσικές Επιλογές
11:00
12:00
Θεόφιλος Σιχλετίδης
Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο
12:00
12:50
Δημήτρης Αβαρλής
12:50
Ευγενία Λουπάκη
Χρυσόστομος Λουκάς
Allegro... μα με τρόπο
13:00
14:00
Κατερίνα Ακριβοπούλου
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέκα Ζουμή
Σκορ στο Κόκκινο
15:00
16:00
Τζούλη Τσίγκα
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Επισυνδέσεις
16:00
16:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
16:50
Γιώργος Κυρίτσης
Άγγελος Τσέκερης
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα
17:00
18:00
Σπύρος Ραπανάκης
Γιάννης Σμυρλάκης
Ράδιο Μπάμπουσκα
18:00
19:00
Ναταλί Χατζηαντωνίου
Μαρία Θανασούλια
Art +
19:00
21:00
Ανδρέας Πετρόπουλος
Λαϊκή Απογευματινή
21:00
23:00
Θέκλα Τσελεπή
Καθόμαστε στο Κόκκινο
23:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Γιάννης Στρατάκης
Αξημέρωτα και σταράτα
05:00
07:00
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
07:00
08:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
08:50
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
09:00
10:00
Βούλα Κεχαγιά
Νίκος Σβέρκος
Αυτή, Αυτός και τα Πειστήρια
10:00
10:50
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου
10:50
Μουσικές Επιλογές
11:00
12:00
Θεόφιλος Σιχλετίδης
Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο
12:00
12:50
Δημήτρης Αβαρλής
12:50
Ευγενία Λουπάκη
Χρυσόστομος Λουκάς
Allegro... μα με τρόπο
13:00
14:00
Κατερίνα Ακριβοπούλου
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέκα Ζουμή
Σκορ στο Κόκκινο
15:00
16:00
Τζούλη Τσίγκα
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Επισυνδέσεις
16:00
16:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
16:50
Γιώργος Κυρίτσης
Άγγελος Τσέκερης
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα
17:00
18:00
Σπύρος Ραπανάκης
Γιάννης Σμυρλάκης
Ράδιο Μπάμπουσκα
18:00
19:00
Ναταλί Χατζηαντωνίου
Μαρία Θανασούλια
Art +
19:00
21:00
Ανδρέας Πετρόπουλος
Λαϊκή Απογευματινή
21:00
23:00
Θέκλα Τσελεπή
Καθόμαστε στο Κόκκινο
23:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Γιάννης Στρατάκης
Αξημέρωτα και σταράτα
05:00
07:00
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
07:00
08:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
08:50
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
09:00
10:00
Βούλα Κεχαγιά
Νίκος Σβέρκος
Αυτή, Αυτός και τα Πειστήρια
10:00
10:50
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου
10:50
Μουσικές Επιλογές
11:00
12:00
Θεόφιλος Σιχλετίδης
Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο
12:00
12:50
Δημήτρης Αβαρλής
12:50
Ευγενία Λουπάκη
Χρυσόστομος Λουκάς
Allegro... μα με τρόπο
13:00
14:00
Κατερίνα Ακριβοπούλου
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέκα Ζουμή
Σκορ στο Κόκκινο
15:00
16:00
Τζούλη Τσίγκα
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Επισυνδέσεις
16:00
16:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
16:50
Γιώργος Κυρίτσης
Άγγελος Τσέκερης
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα
17:00
18:00
Σπύρος Ραπανάκης
Γιάννης Σμυρλάκης
Ράδιο Μπάμπουσκα
18:00
19:00
Ναταλί Χατζηαντωνίου
Μαρία Θανασούλια
Art +
19:00
21:00
Ανδρέας Πετρόπουλος
Λαϊκή Απογευματινή
21:00
23:00
Θέκλα Τσελεπή
Καθόμαστε στο Κόκκινο
23:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Γιάννης Στρατάκης
Αξημέρωτα και σταράτα
05:00
07:00
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
07:00
08:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
08:50
Γιώργος Μελιγγώνης
Γιώργος Τραπεζιώτης
Βάλε καφέ να στα πω
09:00
10:00
Βούλα Κεχαγιά
Νίκος Σβέρκος
Αυτή, Αυτός και τα Πειστήρια
10:00
10:50
Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου
10:50
Μουσικές Επιλογές
11:00
12:00
Θεόφιλος Σιχλετίδης
Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο
12:00
12:50
Δημήτρης Αβαρλής
12:50
Ευγενία Λουπάκη
Χρυσόστομος Λουκάς
Allegro... μα με τρόπο
13:00
14:00
Κατερίνα Ακριβοπούλου
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέκα Ζουμή
Σκορ στο Κόκκινο
15:00
16:00
Τζούλη Τσίγκα
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Επισυνδέσεις
16:00
16:50
Γιάννης Ανδρουλιδάκης
16:50
Γιώργος Κυρίτσης
Άγγελος Τσέκερης
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα
17:00
18:00
Σπύρος Ραπανάκης
Γιάννης Σμυρλάκης
Ράδιο Μπάμπουσκα
18:00
19:00
Ναταλί Χατζηαντωνίου
Μαρία Θανασούλια
Art +
19:00
21:00
Ανδρέας Πετρόπουλος
Λαϊκή Απογευματινή
21:00
23:00
Θέκλα Τσελεπή
Καθόμαστε στο Κόκκινο
23:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Μουσικές Επιλογές
05:00
07:00
Μανόλης Πολέντας
Πρωινό Πρελούδιο
07:00
08:00
Διονύσης Ελευθεράτος
Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό
08:00
10:00
Αδάμ Γιαννίκος
Viral
10:00
12:00
Στέλιος Ελληνιάδης
Ένα ντέφι που πάει παντού
12:00
13:00
Άρης Χατζηστεφάνου
Infowar
13:00
14:00
Διονύσης Ελευθεράτος
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέξης Βάκης
Εδώδιμα και αποικιακά
15:00
17:00
Θανάσης Λαζαρίδης
Έρθεν η ώρα μας
17:00
18:00
Χρυσούλα Παπαϊωάννου
Κλακέτα στο Κόκκινο
18:00
19:00
Θοδωρής Μανίκας
Το χαμένο Σαββατοκύριακο
19:00
20:00
Νίκος Πετρουλάκης
Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς
20:00
21:00
Ιλάν
Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο
21:00
22:00
Γιάννης Πετρίδης
Παίξε κανά χαρούμενο
22:00
23:00
Ιλάν
Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο
23:00
00:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
00:00
05:00
Μουσικές Επιλογές
05:00
07:00
Μανόλης Πολέντας
Πρωινό Πρελούδιο
07:00
08:00
Διονύσης Ελευθεράτος
Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό
08:00
10:00
Αδάμ Γιαννίκος
Viral
10:00
12:00
Στέλιος Ελληνιάδης
Ένα ντέφι που πάει παντού
12:00
13:00
Αρχέια Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Ιστορία Στο Κόκκινο
13:00
14:00
Διονύσης Ελευθεράτος
Μεσημεριανό Μαγκαζίνο
14:00
15:00
Αλέξης Βάκης
Εδώδιμα και αποικιακά
15:00
17:00
Θανάσης Λαζαρίδης
Έρθεν η ώρα μας
17:00
18:00
Χρυσούλα Παπαϊωάννου
Κλακέτα στο Κόκκινο
18:00
19:00
Θοδωρής Μανίκας
Το χαμένο Σαββατοκύριακο
19:00
20:00
Νίκος Πετρουλάκης
Εξομολογήσεις ενός βινυλιομανούς
20:00
21:00
Ιλάν
Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο
21:00
22:00
Αντώνης Φράγκος
Durutti Club
22:00
23:00
Ιλάν
Μουσικές Κοινότητες στο Κόκκινο
23:00
00:00