ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
BACK TO SCHOOL 2021

Δευτέρα

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Μαντώ Γαστεράτου
14:00
17:00
non stop music
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Τρίτη

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Μαντώ Γαστεράτου
14:00
17:00
non stop music
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Τετάρτη

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Μαντώ Γαστεράτου
14:00
17:00
non stop music
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Πέμπτη

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Μαντώ Γαστεράτου
14:00
17:00
non stop music
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Παρασκευή

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Μαντώ Γαστεράτου
14:00
17:00
non stop music
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Σάββατο

Non Stop Music
07:00
07:00

Κυριακή

Non Stop Music
07:00
07:00