Δευτέρα

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Elena D Angelo
14:00
17:00
Γιάννης Κατινάκης
Σοφία Κουρτίδου
ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Τρίτη

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Elena D Angelo
14:00
17:00
Γιάννης Κατινάκης
Σοφία Κουρτίδου
ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Τετάρτη

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Elena D Angelo
14:00
17:00
Γιάννης Κατινάκης
Σοφία Κουρτίδου
ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Πέμπτη

Non Stop Music
00:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Elena D Angelo
14:00
17:00
Γιάννης Κατινάκης
Σοφία Κουρτίδου
ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
23:00

Παρασκευή

Non Stop Music
02:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
07:00
10:00
Μαρία Γεωργάκαινα
10:00
14:00
Elena D Angelo
14:00
17:00
Γιάννης Κατινάκης
Σοφία Κουρτίδου
ΤΗΣ ΤΡΕΛΗΣ
17:00
20:00
Ράνια Κωστάκη
20:00
23:00
Νίκος Χαλκούσης
Non Stop Mix
23:00
02:00

Σάββατο

Non Stop Music
01:00
07:00
07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
BEST OF ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
08:00
11:00
Non Stop Music
11:00
22:00
Νίκος Χαλκούσης
Non Stop Mix
22:00
01:00

Κυριακή

07:00
Κώστας Μαλιάτσης Σάλας
Φελίσια Τσαλαπάτη - Βαγγέλης Γιαννόπουλος
BEST OF ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ
08:00
11:00
Non Stop Music
11:00
07:00