Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Σπύρος Χούντας
08:00
10:00
Ηλιάνα Στεργιοπούλου
10:00
12:00
Ηλίας Ζουμπούλης
12:00
14:00
Αλέξανδρος Χούντας
14:00
16:00
Γιώργος Πολυχρονίου
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
18:00
00:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Σπύρος Χούντας
08:00
10:00
Ηλιάνα Στεργιοπούλου
10:00
12:00
Ηλίας Ζουμπούλης
12:00
14:00
Αλέξανδρος Χούντας
14:00
16:00
Γιώργος Πολυχρονίου
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
18:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Σπύρος Χούντας
08:00
10:00
Ηλιάνα Στεργιοπούλου
10:00
12:00
Ηλίας Ζουμπούλης
12:00
14:00
Αλέξανδρος Χούντας
14:00
16:00
Γιώργος Πολυχρονίου
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
18:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Σπύρος Χούντας
08:00
10:00
Ηλιάνα Στεργιοπούλου
10:00
12:00
Ηλίας Ζουμπούλης
12:00
14:00
Αλέξανδρος Χούντας
14:00
16:00
Γιώργος Πολυχρονίου
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
18:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Σπύρος Χούντας
08:00
10:00
Ηλιάνα Στεργιοπούλου
10:00
12:00
Ηλίας Ζουμπούλης
12:00
14:00
Αλέξανδρος Χούντας
14:00
16:00
Γιώργος Πολυχρονίου
16:00
18:00
Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
18:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00