ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
BACK TO SCHOOL 2021

Δευτέρα

Η Δισκοθήκη του Μελωδία
00:00
07:00
Χριστίνα Βίδου
07:00
10:00
Κωνσταντίνα Βαρσάμη
10:00
12:00
Δήμητρα Τερρανόβα
12:00
16:00
Δημήτρης Βραχνός
16:00
19:00
Ξενοφώντας Ραράκος
19:00
22:00
Μουσικές επιλογές
22:00
00:00

Τρίτη

Η Δισκοθήκη του Μελωδία
00:00
07:00
Χριστίνα Βίδου
07:00
10:00
Κωνσταντίνα Βαρσάμη
10:00
12:00
Δήμητρα Τερρανόβα
12:00
16:00
Δημήτρης Βραχνός
16:00
19:00
Ξενοφώντας Ραράκος
19:00
22:00
Μουσικές επιλογές
22:00
00:00

Τετάρτη

Η Δισκοθήκη του Μελωδία
00:00
07:00
Χριστίνα Βίδου
07:00
10:00
Κωνσταντίνα Βαρσάμη
10:00
12:00
Δήμητρα Τερρανόβα
12:00
16:00
Δημήτρης Βραχνός
16:00
19:00
Ξενοφώντας Ραράκος
19:00
22:00
Μουσικές επιλογές
22:00
00:00

Πέμπτη

Η Δισκοθήκη του Μελωδία
00:00
07:00
Χριστίνα Βίδου
07:00
10:00
Κωνσταντίνα Βαρσάμη
10:00
12:00
Δήμητρα Τερρανόβα
12:00
16:00
Δημήτρης Βραχνός
16:00
19:00
Ξενοφώντας Ραράκος
19:00
22:00
Μουσικές επιλογές
22:00
00:00

Παρασκευή

Η Δισκοθήκη του Μελωδία
00:00
07:00
Χριστίνα Βίδου
07:00
10:00
Κωνσταντίνα Βαρσάμη
10:00
12:00
Δήμητρα Τερρανόβα
12:00
16:00
Δημήτρης Βραχνός
16:00
19:00
Ξενοφώντας Ραράκος
19:00
22:00
Μουσικές επιλογές
22:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές επιλογές
Μουσικές επιλογές
07:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές επιλογές
Μουσικές επιλογές
07:00
07:00