Δευτέρα

Αθανασία Αντωνοπούλου
06:00
Μάκη Πουνέντης
Αθανασία Αντωνοπούλου
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσική Λάμψη
Μουσική Λάμψη
22:00
06:00

Τρίτη

Αθανασία Αντωνοπούλου
06:00
Μάκη Πουνέντης
Αθανασία Αντωνοπούλου
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσική Λάμψη
Μουσική Λάμψη
22:00
06:00

Τετάρτη

Αθανασία Αντωνοπούλου
06:00
Μάκη Πουνέντης
Αθανασία Αντωνοπούλου
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσική Λάμψη
Μουσική Λάμψη
22:00
06:00

Πέμπτη

Αθανασία Αντωνοπούλου
06:00
Μάκη Πουνέντης
Αθανασία Αντωνοπούλου
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσική Λάμψη
Μουσική Λάμψη
22:00
06:00

Παρασκευή

Αθανασία Αντωνοπούλου
06:00
Μάκη Πουνέντης
Αθανασία Αντωνοπούλου
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσική Λάμψη
Μουσική Λάμψη
22:00
06:00

Σάββατο

Σαββατοκύριακο με Λάμψη
Σαββατοκύριακο με Λάμψη
06:00
06:00

Κυριακή

Σαββατοκύριακο με Λάμψη
Σαββατοκύριακο με Λάμψη
06:00
06:00