Δευτέρα

Μάκης Πουνέντης
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
07:00

Τρίτη

Μάκης Πουνέντης
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
07:00

Τετάρτη

Μάκης Πουνέντης
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
07:00

Πέμπτη

Μάκης Πουνέντης
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Μουσικές Επιλογές
22:00
07:00

Παρασκευή

Σαββατοκύριακο με Λάμψη
00:00
07:00
Μάκης Πουνέντης
Mak Attack
07:00
10:00
Άννα Μαρία Ψέμμα
10:00
13:00
Καίτη Φαρμάκη
13:00
15:00
Δημήτρης Σαράντος
15:00
18:00
Νίκος Μάρκογλου
18:00
20:00
Μιχάλης Βαμβακάς
20:00
22:00
Νίκος Μάρκογλου
92.3 Lampsi Mix με τον Νίκο Μάρκογλου
22:00
00:00

Σάββατο

Σαββατοκύριακο με Λάμψη
00:00
07:00
Σαββατοκύριακο με Λάμψη
07:00
22:00
Νίκος Μάρκογλου
92.3 Lampsi Mix με τον Νίκο Μάρκογλου
22:00
00:00

Κυριακή

Σαββατοκύριακο με Λάμψη
07:00
07:00