Δευτέρα

Δημήτρης Ουγγαρέζος - Ιωάννα Λαιου
Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον
Mappes show
07:00
11:00
Ναταλία Γερμανού
Ναταλία Γερμανού
11:00
13:00
Κόνι Μεταξά
Κόνι Μεταξά
13:00
16:00
Κατερίνα Ζαρίφη
Χάρης Χρονόπουλος
Κατερίνα Ζαρίφη
16:00
19:00
Μουσική
Μουσική
19:00
07:00

Τρίτη

Δημήτρης Ουγγαρέζος - Ιωάννα Λαιου
Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον
Mappes show
07:00
11:00
Ναταλία Γερμανού
Ναταλία Γερμανού
11:00
13:00
Κόνι Μεταξά
Κόνι Μεταξά
13:00
16:00
Κατερίνα Ζαρίφη
Χάρης Χρονόπουλος
Κατερίνα Ζαρίφη
16:00
19:00
Μουσική
Μουσική
19:00
07:00

Τετάρτη

Δημήτρης Ουγγαρέζος - Ιωάννα Λαιου
Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον
Mappes show
07:00
11:00
Ναταλία Γερμανού
Ναταλία Γερμανού
11:00
13:00
Κόνι Μεταξά
Κόνι Μεταξά
13:00
16:00
Κατερίνα Ζαρίφη
Χάρης Χρονόπουλος
Κατερίνα Ζαρίφη
16:00
19:00
Μουσική
Μουσική
19:00
07:00

Πέμπτη

Δημήτρης Ουγγαρέζος - Ιωάννα Λαιου
Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον
Mappes show
07:00
11:00
Ναταλία Γερμανού
Ναταλία Γερμανού
11:00
13:00
Κόνι Μεταξά
Κόνι Μεταξά
13:00
16:00
Κατερίνα Ζαρίφη
Χάρης Χρονόπουλος
Κατερίνα Ζαρίφη
16:00
19:00
Μουσική
Μουσική
19:00
07:00

Παρασκευή

Δημήτρης Ουγγαρέζος - Ιωάννα Λαιου
Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον
Mappes show
07:00
11:00
Ναταλία Γερμανού
Ναταλία Γερμανού
11:00
13:00
Κόνι Μεταξά
Κόνι Μεταξά
13:00
16:00
Κατερίνα Ζαρίφη
Χάρης Χρονόπουλος
Κατερίνα Ζαρίφη
16:00
19:00
Μουσική
Μουσική
19:00
07:00

Σάββατο

Μουσική
Μουσική
07:00
07:00

Κυριακή

Μουσική
Μουσική
07:00
07:00