Δευτέρα

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
06:30
Θεόφιλος Δουμάνης
07:00
10:00
Έφη Γαλώνη
10:00
13:00
Δήμητρα Τριανταφυλλίδου
13:00
16:00
Ανδρέας Κυριακάκης
16:00
19:00
Νίκη Κροτσέτη
19:00
22:00
Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:30

Τρίτη

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
06:30
Θεόφιλος Δουμάνης
07:00
10:00
Έφη Γαλώνη
10:00
13:00
Δήμητρα Τριανταφυλλίδου
13:00
16:00
Ανδρέας Κυριακάκης
16:00
19:00
Νίκη Κροτσέτη
19:00
22:00
Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:30

Τετάρτη

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
06:30
Θεόφιλος Δουμάνης
07:00
10:00
Έφη Γαλώνη
10:00
13:00
Δήμητρα Τριανταφυλλίδου
13:00
16:00
Ανδρέας Κυριακάκης
16:00
19:00
Νίκη Κροτσέτη
19:00
22:00
Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:30

Πέμπτη

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
06:30
Θεόφιλος Δουμάνης
07:00
10:00
Έφη Γαλώνη
10:00
13:00
Δήμητρα Τριανταφυλλίδου
13:00
16:00
Ανδρέας Κυριακάκης
16:00
19:00
Νίκη Κροτσέτη
19:00
22:00
Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:30

Παρασκευή

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
06:30
Θεόφιλος Δουμάνης
07:00
10:00
Έφη Γαλώνη
10:00
13:00
Δήμητρα Τριανταφυλλίδου
13:00
16:00
Ανδρέας Κυριακάκης
16:00
19:00
Νίκη Κροτσέτη
19:00
22:00
Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές Επιλογές
22:00
06:30

Σάββατο

Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές επιλογές
06:30
06:30

Κυριακή

Γιώργος Γιαννόπουλος
Μουσικές επιλογές
06:30
06:30