ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
BACK TO SCHOOL 2021

Δευτέρα

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Απλά Αναλογικά
08:00
11:00
Rockhouse Show
11:00
15:00
HipHop Zone
15:00
17:00
Gambler
Low P
Wild Style
17:00
19:00
Nandia
Rock 'N' Roll Queen
19:00
22:00
Ελληνόφωνη ροκ
22:00
00:00

Τρίτη

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Απλά Αναλογικά
08:00
11:00
Rockhouse Show
11:00
15:00
HipHop Zone
15:00
17:00
Gambler
Low P
Wild Style
17:00
19:00
Nandia
Rock 'N' Roll Queen
19:00
22:00
Ελληνόφωνη ροκ
22:00
00:00

Τετάρτη

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Απλά Αναλογικά
08:00
11:00
Rockhouse Show
11:00
15:00
HipHop Zone
15:00
17:00
Gambler
Low P
Wild Style
17:00
19:00
Nandia
Rock 'N' Roll Queen
19:00
22:00
Ελληνόφωνη ροκ
22:00
00:00

Πέμπτη

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Απλά Αναλογικά
08:00
11:00
Rockhouse Show
11:00
15:00
HipHop Zone
15:00
17:00
Gambler
Low P
Wild Style
17:00
19:00
Nandia
Rock 'N' Roll Queen
19:00
22:00
Ελληνόφωνη ροκ
22:00
00:00

Παρασκευή

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
08:00
Απλά Αναλογικά
08:00
11:00
Rockhouse Show
11:00
15:00
HipHop Zone
15:00
17:00
Gambler
Low P
Wild Style
17:00
19:00
Nandia
Rock 'N' Roll Queen
19:00
22:00
Ελληνόφωνη ροκ
22:00
00:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές
00:00
00:00