Δευτέρα

Αλέξανδρος Βραχωρίτης
Τάσος Καρατζής
Πρωϊνό Τρένο
07:00
10:00
Αθηναΐς Νέγκα
10:00
12:00
12:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Rock Fm
15:00
Κώστας Ζήκος
16:00
18:00
Τάσος Χρηστίδης
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Τρίτη

Αλέξανδρος Βραχωρίτης
Τάσος Καρατζής
Πρωϊνό Τρένο
07:00
10:00
Αθηναΐς Νέγκα
10:00
12:00
12:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Rock Fm
15:00
Κώστας Ζήκος
16:00
18:00
Τάσος Χρηστίδης
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Τετάρτη

Αλέξανδρος Βραχωρίτης
Τάσος Καρατζής
Πρωϊνό Τρένο
07:00
10:00
Αθηναΐς Νέγκα
10:00
12:00
12:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Rock Fm
15:00
Κώστας Ζήκος
16:00
18:00
Τάσος Χρηστίδης
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Πέμπτη

Αλέξανδρος Βραχωρίτης
Τάσος Καρατζής
Πρωϊνό Τρένο
07:00
10:00
Αθηναΐς Νέγκα
10:00
12:00
12:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Rock Fm
15:00
Κώστας Ζήκος
16:00
18:00
Τάσος Χρηστίδης
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Παρασκευή

Αλέξανδρος Βραχωρίτης
Τάσος Καρατζής
Πρωϊνό Τρένο
07:00
10:00
Αθηναΐς Νέγκα
10:00
12:00
12:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Rock Fm
15:00
Κώστας Ζήκος
16:00
18:00
Τάσος Χρηστίδης
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
07:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
07:00
13:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Αλέξανδρος Βραχωρίτης
15:00
18:00
Τάσος Καρατζής
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
22:00
Γιώργος Σειράς
22:00
Μουσικές Επιλογές
23:00
07:00

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές
07:00
13:00
Γιάννης Λεουνάκης
13:00
15:00
Αλέξανδρος Βραχωρίτης
15:00
18:00
Τάσος Χρηστίδης
18:00
21:00
Μουσικές Επιλογές
21:00
07:00