Δευτέρα

Τάκης Γιαννούτσος
Θοδωρής Βαμβακάρης
06:00
10:00
Γιάννης Γιακουμάκης
10:00
12:00
Πέτρος Κουμπλής
12:00
15:00
Παναγιώτης Μιχαλαριάς
15:00
18:00
Χρήστος Παπαδάς
18:00
20:00
Γιώργος Αποστόλου
20:00
23:00
RED overnight
RED overnight
23:00
06:00

Τρίτη

Τάκης Γιαννούτσος
Θοδωρής Βαμβακάρης
06:00
10:00
Γιάννης Γιακουμάκης
10:00
12:00
Πέτρος Κουμπλής
12:00
15:00
Παναγιώτης Μιχαλαριάς
15:00
18:00
Χρήστος Παπαδάς
18:00
20:00
Γιώργος Αποστόλου
20:00
23:00
RED overnight
RED overnight
23:00
06:00

Τετάρτη

Τάκης Γιαννούτσος
Θοδωρής Βαμβακάρης
06:00
10:00
Γιάννης Γιακουμάκης
10:00
12:00
Πέτρος Κουμπλής
12:00
15:00
Παναγιώτης Μιχαλαριάς
15:00
18:00
Χρήστος Παπαδάς
18:00
20:00
Γιώργος Αποστόλου
20:00
23:00
RED overnight
RED overnight
23:00
06:00

Πέμπτη

Τάκης Γιαννούτσος
Θοδωρής Βαμβακάρης
06:00
10:00
Γιάννης Γιακουμάκης
10:00
12:00
Πέτρος Κουμπλής
12:00
15:00
Παναγιώτης Μιχαλαριάς
15:00
18:00
Χρήστος Παπαδάς
18:00
20:00
Γιώργος Αποστόλου
20:00
23:00
RED overnight
RED overnight
23:00
06:00

Παρασκευή

Τάκης Γιαννούτσος
Θοδωρής Βαμβακάρης
06:00
10:00
Γιάννης Γιακουμάκης
10:00
12:00
Πέτρος Κουμπλής
12:00
15:00
Παναγιώτης Μιχαλαριάς
15:00
18:00
Χρήστος Παπαδάς
18:00
20:00
Γιώργος Αποστόλου
20:00
23:00
RED overnight
RED overnight
23:00
06:00

Σάββατο

RED MUSIC
RED MUSIC
06:00
06:00

Κυριακή

RED MUSIC
RED MUSIC
06:00
06:00