Δευτέρα

Βασίλης Γερασίμου
01:00
06:00
Στέργιος Καλόγηρος
06:00
07:00
Αργύρης Ντινόπουλος
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Σπύρος Νάνος
12:00
13:00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
13:00
14:00
Κεντρικό Μαγκαζίνο
14:00
16:00
Γιώργος Κοντονής
16:00
18:00
Σοφία Γαλάνη
18:00
20:00
Μουσικές Επιλογές
20:00
21:00
Λάζαρος Γκόλιας
Σάκης Μπουσδούνης
21:00
22:00
Κώστας Μυλωνάς
22:00
01:00

Τρίτη

Βασίλης Γερασίμου
01:00
06:00
Στέργιος Καλόγηρος
06:00
07:00
Αργύρης Ντινόπουλος
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Σπύρος Νάνος
12:00
13:00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
13:00
14:00
Κεντρικό Μαγκαζίνο
14:00
16:00
Γιώργος Κοντονής
16:00
18:00
Σοφία Γαλάνη
18:00
20:00
Γιώτα Χατζηθεωδόρου
20:00
21:00
Σάκης Μπουσδούνης
21:00
22:00
Κώστας Μυλωνάς
22:00
01:00

Τετάρτη

Βασίλης Γερασίμου
01:00
06:00
Στέργιος Καλόγηρος
06:00
07:00
Αργύρης Ντινόπουλος
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Σπύρος Νάνος
12:00
13:00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
13:00
14:00
Κεντρικό Μαγκαζίνο
14:00
16:00
Γιώργος Κοντονής
16:00
18:00
Σοφία Γαλάνη
18:00
20:00
Γιώργος Γεωργιάδης
20:00
21:00
Σάκης Μπουσδούνης
21:00
22:00
Κώστας Μυλωνάς
22:00
01:00

Πέμπτη

Βασίλης Γερασίμου
01:00
06:00
Στέργιος Καλόγηρος
06:00
07:00
Αργύρης Ντινόπουλος
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Σπύρος Νάνος
12:00
13:00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
13:00
14:00
Κεντρικό Μαγκαζίνο
14:00
16:00
Γιώργος Κοντονής
16:00
18:00
Σοφία Γαλάνη
18:00
20:00
Γιώτα Χατζηθεωδόρου
20:00
21:00
Σάκης Μπουσδούνης
21:00
22:00
Κώστας Μυλωνάς
22:00
01:00

Παρασκευή

Βασίλης Γερασίμου
01:00
06:00
Στέργιος Καλόγηρος
06:00
07:00
Αργύρης Ντινόπουλος
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Σπύρος Νάνος
12:00
13:00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
13:00
14:00
Κεντρικό Μαγκαζίνο
14:00
16:00
Γιώργος Κοντονής
16:00
18:00
Σοφία Γαλάνη
18:00
20:00
Γιώργος Γεωργιάδης
20:00
21:00
Ιων. Πανίδης
Δανάη Πανίδη
21:00
01:00

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές
06:00
07:00
Πάνος Πουρνάρας
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Βασίλης Χήτος
12:00
14:00
Τάσος Ζαφειράκης
14:00
15:00
Δημήτρης Μπαλής
15:00
16:00
Στέλλα Σελιανίτη
16:00
18:00
Σταύρος Αγγελόπουλος
18:00
20:00
Ελλάδα Rock Weekend
20:00
06:00

Κυριακή

Ελλάδα Rock Weekend
06:00
07:00
Πάνος Πουρνάρας
07:00
10:00
Σπύρος Παπαδάκης
ΕΛΛΑΔΑ MAGAZINE
10:00
12:00
Βασίλης Χήτος
12:00
14:00
Τάσος Ζαφειράκης
14:00
15:00
Δημήτρης Μπαλής
15:00
16:00
Ηλίας Πελέκης
16:00
18:00
Σταύρος Αγγελόπουλος
18:00
20:00
Ελλάδα Rock Weekend
20:00
06:00