Δευτέρα

SFERA Πρωινό
07:00
10:00
Γιώργος Κουτσουρλής
10:00
12:00
Αλεξάνδρα Κουσίδου
12:00
14:00
Στεφανία Αποστολίδου
14:00
16:00
Ελένη Μπαρμπάκου
16:00
18:00
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Φελίσια Τσαλαπατή
18:00
21:00
Nova Hits
21:00
07:00

Τρίτη

SFERA Πρωινό
07:00
10:00
Γιώργος Κουτσουρλής
10:00
12:00
Αλεξάνδρα Κουσίδου
12:00
14:00
Στεφανία Αποστολίδου
14:00
16:00
Ελένη Μπαρμπάκου
16:00
18:00
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Φελίσια Τσαλαπατή
18:00
21:00
Nova Hits
21:00
07:00

Τετάρτη

SFERA Πρωινό
07:00
10:00
Γιώργος Κουτσουρλής
10:00
12:00
Αλεξάνδρα Κουσίδου
12:00
14:00
Στεφανία Αποστολίδου
14:00
16:00
Ελένη Μπαρμπάκου
16:00
18:00
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Φελίσια Τσαλαπατή
18:00
21:00
Nova Hits
21:00
07:00

Πέμπτη

SFERA Πρωινό
07:00
10:00
Γιώργος Κουτσουρλής
10:00
12:00
Αλεξάνδρα Κουσίδου
12:00
14:00
Στεφανία Αποστολίδου
14:00
16:00
Ελένη Μπαρμπάκου
16:00
18:00
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Φελίσια Τσαλαπατή
18:00
21:00
Nova Hits
21:00
07:00

Παρασκευή

SFERA Πρωινό
07:00
10:00
Γιώργος Κουτσουρλής
10:00
12:00
Αλεξάνδρα Κουσίδου
12:00
14:00
Στεφανία Αποστολίδου
14:00
16:00
Ελένη Μπαρμπάκου
16:00
18:00
Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Φελίσια Τσαλαπατή
18:00
21:00
Nova Hits
21:00
07:00

Σάββατο

Πέτρος Καρράς
Sfera Mix
00:00
02:00
Nova Weekend Hits
02:00
07:00
Sfera Πρωινό Best Of
07:00
10:00
Nova Weekend hits
10:00
12:00
Θέμης Γεωργαντάς
TOP 30
12:00
14:00
Sfera Hall of Fame
14:00
17:00
Media Top 20
17:00
19:00
Nova Weekend Hits
19:00
00:00

Κυριακή

Sfera Πρωινό Best Of
07:00
10:00
Nova Weekend Hits
10:00
13:00
Πέτρος Καρράς
Sfera Mix
13:00
17:00
Media Top 20
17:00
19:00
Nova Weekend Hits
19:00
07:00